• Bas Czerwinski

,,Meer vee is ongezond''

BARNEVELD/REGIO De Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) is een online petitie gestart tegen de uitbreiding van veehouderijen in onder meer de Gelderse Vallei. Volgens de federatie is door toename van met name pluimvee de volksgezondheid in het geding. ,,De overheid moet kunnen ingrijpen, meer vee is ongezond.''

Wouter van Dijk

Dat stelt directeur Volkert Vintges van de GNMF. Met de petitie, die zal worden aangeboden aan staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken), wil de milieu-organisatie bereiken dat de overheid met goede wetgeving komt op het gebied van dieraantallen in combinatie met volksgezondheid. Die wetgeving zou een goed juridisch handvat moeten zijn voor provincies en gemeenten om bij uitbreidingsplannen van veehouderijen maatregelen af te dwingen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen. Die handvatten hebben gemeenten volgens het GNMF nu te weinig, terwijl met name in de Gelderse Vallei op verschillende plekken de fijnstofnormen worden overschreden.

LONGKLACHTEN Met de petitie reageert de federatie op een in juli gepresenteerd rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waarin aangegeven wordt dat omwonenden van intensieve veehouderijen, en dan met name pluimveehouderijen, vaker last hebben van hoesten, piepende adem en andere luchtwegklachten. De longfunctie van bewoners in gebieden met veel vee neemt volgens het RIVM met twee tot vijf procent af. Die verminderde longfunctie is vooral aanwezig bij mensen die binnen een straal van één kilometer meer dan veertien veehouderijen hebben, zo stelde het rijksinstituut. Het gaat dan met name om een verhoogde concentratie van ammoniak. Niet zozeer de ammoniak zélf is schadelijk. Het zijn juist fijnstofdeeltjes in de lucht, die ontstaan wanneer ammoniak reageert met andere bestaande stoffen.

MAATREGELEN In het voorjaar trok ook de Regio Foodvalley aan de bel, door te opperen dat maatregelen noodzakelijk zijn om de hoge fijnstofwaarden in gemeenten als Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel tegen te gaan. De toename van fijnstof zou volgens het samenwerkingsverband leiden tot een zorgwekkend gezondheidsrisico. Te hoge concentraties kunnen bij mensen leiden tot bijvoorbeeld longontsteking, maagdarminfecties en huidinfecties.

WERKGROEP De vier gemeenten hebben inmiddels overleg hierover gehad met een brede vertegenwoordiging van agrarische organisaties en koepelorganisaties, meldt woordvoerder Bertil Rebel van de gemeente Barneveld. ,,Een eerste resultaat is dat een werkgroep is samengesteld met vertegenwoordigers van alle aanwezige organisaties. Deze groep werkt nu aan het opstellen van een concreet plan van aanpak, waarbij het uitgangspunt is om de fijnstofproblematiek bij de bron aan te pakken.'' De verwachting is dat dit plan over enkele maanden gepresenteerd wordt.

De komende tijd kunnen burgers de petitie van het GNMF ondertekenen op www.gnmf.nl, waarna de federatie deze medio november aanbiedt.

Label:

Fijnstof