'Meningen gratis parkeren verdeeld'

BARNEVELD Het invoeren van gratis parkeren rondom het winkelcentrum van Barneveld kan een goede reden zijn voor mensen om sneller of langer naar het centrum te komen. Tegelijkertijd zijn er ook bezoekers die aangeven dat het hen niet uitmaakt.

Door Wouter van Dijk

Dat blijkt uit een peiling die de fractie van Pro'98 hield op straat én online. Op straat, bij de Albert Heijn en de Plus en in de Langstraat, sprak de partij vorige week zaterdag ruim tweehonderd mensen, via internet nog eens honderd. Een lichte meerderheid van de ondervraagden is voorstander van een vorm van gratis parkeren, concludeert de partij. ,,Waarbij we overigens wel een duidelijk verschil zien tussen de centrumbezoekers die echt komen winkelen en zij die bij de supermarkt parkeren voor de boodschappen", zegt raadslid Hilhardt Brul. ,,Het winkelend publiek ziet duidelijk een grotere meerwaarde aan gratis parkeren."

BEZOEKERS VAN BUITEN Van de groep die via internet een vragenlijst invulde, reageerde meer dan driekwart positief op een vorm van gratis parkeren, van de bezoekers die op straat werden gesproken ongeveer de helft. Ook over de gevoerde tarieven zijn de meningen verdeeld, merkt Pro'98 op. ,,Bezoekers uit de Randstad bijvoorbeeld vinden die in Barneveld prima."

Andere suggesties vanuit de ondervraagden handelden voornamelijk over een plan om de eerste paar uur gratis te maken, meer terreinen beschikbaar te stellen voor betaald parkeren en meer eenduidigheid in het systeem, zodat kaartjes op verschillende plekken gebruikt kunnen worden. Ook kwamen wensen naar voren, zoals meer fietsenstallingen, een duidelijker parkeerregime bij de Veluwehal en het Schaffelaartheater en betere apparatuur voor achteraf betaald parkeren.

UITRIJKAARTEN De gesprekken leverden daarnaast volgens Brul ook originele ideeën op. ,,Zoals gratis uitrijkaarten bij de lokale middenstand voor klanten die bijvoorbeeld meer dan twintig euro in een winkel besteden of gratis parkeerkaarten voor inwoners van Barneveld, te betalen uit de gemeentelijke belastingen."

Brul: ,,We hebben geen diepgravende interviews gehouden, het is voor ons dan ook niet meer dan een peiling, maar het is wel goed om hier een beeld van te krijgen, juist op dit moment." Na de zomervakantie is een gesprek vanuit de gemeente gepland met Centrum Ontwikkeling Barneveld en de Barneveldse Middenstands Vereniging. In dat gesprek worden ook eerdere ideeën van de SGP-fractie meegenomen. Deze partij lanceerde tijdens de Kadernota onder meer het plan om het eerste uur parkeren betaald te houden, gevolgd door twee uur gratis parkeren. Ook wilde deze fractie laten onderzoeken of het voorterrein bij het theater vrijparkerengebied kan worden. Die plannen werden nog aangehouden in afwachting op het bredere gesprek na de zomer.