• import

'Met betuttelbier slaan we door'

BARNEVELD Een actieplan om alcoholgebruik onder jongeren achter het stuur flink aan te pakken, is een goed streven, maar pas daarbij op dat we niet doorslaan in 'betutteling' met evenementenbier, blaastesten en het bellen van ouders. ,,Dit plan moet gaan over alcohol in het verkeer, níet over alcoholmatiging.''

Wouter van Dijk

Die geluiden lieten Sven van 't Ooster (VVD) en Mijntje Pluimers (Lokaal Belang) dinsdagavond horen, tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur. Vorige maand kwamen het college van b. en w en de Barneveldse Jongerenraad met een plan van aanpak om alcoholgebruik in het verkeer onder jongeren terug te dringen. Met dit plan, een initiatief van de Jongerenraad, wil Barneveld de komende vier jaar tal van acties opzetten om dit ,,forse probleem'' aan te pakken.

ALCOHOLMATIGING Lovenswaardig, vinden de raadsleden. ,,Want met alcohol op achter het stuur ben je potentieel dodelijk'', zei Pluimers. Maar oppositiepartijen VVD en LB lieten in één adem door weten te passen voor betutteling. ,,Zo lees ik in het plan dat er blaastesten onder jongeren gehouden worden. Hebben ze te veel gedronken, dan kunnen de ouders gebeld worden. Wat heeft dat nu met het verkeer te maken?'' Van 't Ooster stoorde zich vooral aan het plan om op grote feesten evenementenbier te gaan schenken. ,,Betuttelbier noem ik dat. Waarmee je bezoekers die keurig met de taxi of met een Bob-vriend komen verplicht om minder te drinken.'' Ook hier gaat het volgens hem hierbij niet om alcohol in het verkeer, maar om alcoholmatigingsbeleid.

Wat dat laatste betreft, dat is toch écht af en toe nodig, verzekerde burgemeester Asje van Dijk. ,,We hebben bij bepaalde evenementen, specifiek in Stroe en Kootwijkerbroek, massale overtredingen van alcoholgebruik in het verkeer geconstateerd. In die situaties is bier met een lager alcoholpercentage zeker effectief.'' Die evenementen moeten nu sowieso een plan van aanpak voorleggen bij de gemeente hoe om te gaan met alcoholmatiging, willen ze überhaupt een nieuwe vergunning krijgen.

En wat betreft de blaastesten, die zijn volgens wethouder Hans van Daalen preventief en vrijwillig, en bedoeld om in breder perspectief het gedrag onder jongeren aan te pakken. ,,Bovendien, verkeer gaat ook breder dan alleen de auto. Ook als fietser neem je deel aan het verkeer.''

DRUGS Henk Wiesenekker (ChristenUnie) miste in het stuk concrete plannen om ook drugs in het verkeer aan te pakken. ,,We weten van de politie dat in dertig procent van de gevallen van rijden onder invloed drugs een rol spelen, dan lijkt het me wijs daar ook een campagne op te houden.'' Arjen Korevaar (Pro'98) haakte daar direct op in. ,,Daar wil ik niet nog vier jaar op moeten wachten, als we klaar zijn met 'alcohol'. Ik weet dat er jongeren zijn die naar feesten gaan en vinden dat alcohol duur is. Om dat wat te compenseren, nemen ze er een paar pilletjes bij. Dat weet ik niet uit eigen ervaring hoor, maar ik hoor ook wel eens wat'', haastte hij er achteraan te zeggen.

Ook andere fracties sloten bij het pleidooi aan om drugs in het actieplan mee te nemen. Wethouder Van Daalen: ,,Laten we beginnen met alcohol en in een tussenevaluatie een volgende fase met nieuwe aandachtspunten van ons actieplan bespreken.'' In dat geval kan op dat moment ook drugs in het verkeer een plek krijgen. Burgemeester Van Dijk: ,,Overigens nemen agenten bij controles altijd zowel alcohol- als drugstests af wanneer ze chauffeurs staande houden.'' In het actieplan zet de politie ook in op meer handhaving en alcoholcontroles.

KANTINE Een aandachtspunt in het actieplan blijft het schenken van alcohol in kantines van verenigingen. Van Dijk: ,,Bij sportverenigingen gaat het om een gezond lijf en een sportieve inzet, maar tegelijkertijd ook om goede inkomsten van de kantine, daar moeten we de balans in zien te vinden. We zouden er naartoe moeten werken dat in de kantines minder alcohol wordt geschonken, maar dat daar tegelijkertijd niet-alcoholische alternatieven voor in de plaats komen zodat de barinkomsten gelijk blijven. Dat is een uitdaging.''