• bklfHarselaar05.jpg
    Harselaar Oost, Vuilnisstort en bedrijven terrein Vink

'Middeleeuwse resten in grond Harselaar'

BARNEVELD Onder de grond van het nieuw geplande bedrijventerrein Harselaar-Zuid in Barneveld liggen naar verwachting resten van bewoning uit de vroege Middeleeuwen. De gemeente Barneveld verwacht in of na de zomer te starten met een grootscheeps archeologisch bodemonderzoek, maar dat kan pas na een uitspraak van de Raad van State.

Door Wouter van Dijk

Dat meldt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. ,,We weten nog niet precies wat we onder de grond gaan aantreffen, maar dat er historie te vinden is, dat is zeker." Die verwachting is gebaseerd op de 'archeologische waardenkaart', opgesteld op basis van meerdere historische bronnen over vroegere bewoning van het gebied rond Harselaar. ,,We hebben bij opgravingen op Harselaar west-west eerder ook oude sporen van bewoning aangetroffen, dat sterkt het vermoeden dat hier ook geschiedenis in de grond zit." De gemeente start nu de aanbestedingsprocedure voor het archeologisch veldwerk. ,,Het is de bedoeling dat de archeologen op verschillende plekken op het terrein proefsleuven gaan graven. Op de plekken waar voldoende materiaal naar boven komt, wordt meer blootgelegd."

Vanwege de historische en educatieve waarde wil de gemeente het project inzichtelijk maken voor geïnteresseerden en vooral ook voor schoolklassen. ,,Denk aan excursies voor schoolkinderen naar de opgravingsplek, waar historici kunnen vertellen over het leven en wonen van destijds."

Voordat het werk echt van start kan, wacht de gemeente nog op een einduitspraak van de Raad van State over Harselaar-Zuid fase 1. ,,Die uitspraak verwachten we elk moment, waarna het plan onherroepelijk wordt." De oude resten zullen tijdelijk te zien zijn, daarna start, op zijn vroegst eind dit jaar, het bouwrijp maken van het industrieterrein en de aanleg van een nieuwe verbindingsweg vanaf de Wesselseweg. De eerste fase beslaat 34 hectare netto uitgeefbaar industriegrond, voor bedrijven in de milieucategorieën 3.2 tot en met 5.1.