• De kleindierenmarkt in Barneveld, waar iedere woensdagochtend onder meer konijnen en cavia's worden verkocht.

    Pauw Media

Moeilijke tijd voor kleindierenmarkt Barneveld

BARNEVELD Het gaat niet goed met de wekelijkse kleindierenmarkt in de Midden Nederland Hallen (MNH) in Barneveld. Het aantal standhouders loopt iets terug, evenals het aantal bezoekers. ,,We blijven positief en zoeken naar allerlei manieren, maar de markt staat onder druk.'' De stichting bezint zich momenteel op de frequentie van de nu nog wekelijkse markt.

Wouter van Dijk

Dat zegt Henny Blokhuis namens Stichting Kleindierenmarkt. De kleindierenmarkt wordt sinds juli 2016 elke woensdag gehouden in de Midden Nederland Hallen. In de jaren daarvoor werd de markt tijdelijk gehouden op twee locaties op bedrijventerrein Harselaar. In die periode liep het aantal standhouders geleidelijk terug van ongeveer zeventig naar ruim veertig ondernemers. Nu is dat verder teruggelopen naar gemiddeld dertig tot vijfendertig standhouders per week, aanwas van nieuwe standhouders is er bijna niet. ,,We zien ook dat het aantal bezoekers terugloopt'', zegt Blokhuis. ,,Al is het sowieso in de winter altijd wat rustiger en zien we aan het begin van het voorjaar elk jaar een kleine toename. Het zijn vaak de vaste bezoekers die naar de kleindierenmarkt komen, onder wie een groot deel senioren, handelaren en winkeliers. We denken dat de markt ook in toenemende mate last heeft van internetverkoop.''

BREDERE DOELGROEP Bij de start van de markt op de nieuwe plek in de Expohal van de MNH was juist het plan de markt een nieuw, fris elan te geven en een bredere doelgroep aan te trekken, met als doel elk jaar met minstens vijf procent extra standhouders te groeien. ,,Zo zijn we gestart met de toevoeging van een landgoedmarkt één keer in de maand, met verse producten'', zegt Blokhuis. ,,Ook hebben we ingezet op jonge gezinnen, door kinderactiviteiten zoals springkussens toe te voegen. Aanvankelijk was die zet aardig succesvol.'' De landgoedmarkt is echter inmiddels gereduceerd tot twee tot drie kramen. ,,We noemen het dan ook geen landgoedmarkt meer.''

IMPULS De organisatie broedt nu op plannen om de markt een nieuwe impuls te geven. ,,Want we zouden het echt jammer vinden als de markt definitief verdwijnt.'' De kleindierenmarkt vervulde in het verleden voor een bepaalde groep bezoekers steevast een sociale functie. Voor de handelaren is de markt ook een belangrijk moment om te netwerken. Blokhuis: ,,Niet voor niets denken we aan nieuwe combinaties, met bijvoorbeeld Welzijn Barneveld. Wellicht kunnen we hier de markt laten samenvallen met de wekelijkse bridgeclub.'' Het komende halfjaar blijft de situatie qua wekelijkse frequentie in ieder geval ongewijzigd.

VOUCHERS Dat de kleindierenmarkt financieel uit kan, heeft ook te maken met de voucherregeling van de gemeente Barneveld. Via die vouchers legt de gemeente jaarlijks 75.000 euro bij voor de organisatie van maatschappelijk gewaardeerde activiteiten in de MNH. De kleindierenmarkt ontvangt voor schooljaar 2018/2019 in totaal 48 vouchers met een totaalwaarde van ruim 46.000 euro. Deze subsidieregeling is eerder in overleg tussen de gemeente en exploitant Teka Groep getekend voor vijf jaar, en dit is het derde jaar. De regeling loopt over twee jaar af. Blokhuis: ,,We zullen ons moeten beraden wat dán de mogelijkheden zijn.''

GESCHIEDENIS De geschiedenis van de huidige kleindierenmarkt in de Midden Nederland Hallen in Barneveld loopt terug tot eind jaren tachtig, zegt historicus Gerjan Crebolder. ,,In die tijd kreeg de eiermarkt in Barneveld het steeds lastiger doordat grote winkelketens steeds meer de aankoop van grote partijen eieren in eigen hand namen. En de pluimveemarkt in één van de verschillende markthallen in het centrum was daarvoor al gestopt, vanwege het risico op dierziekten. Handelaren zochten daarom naar nieuwe bronnen voor handel, en zo ontstond de kleindierenmarkt.''

In het dorpscentrum van Barneveld ontstonden begin twintigste eeuw al verschillende hallen voor de handel in eieren en pluimvee. ,,In 1913 werd daarvoor de eerste hal gebouwd'', zegt Evert Meerveld, die momenteel voor kleindierenvereniging Gallinova de geschiedenis in kaart brengt. Aan de Langstraat, op het Torenplein en aan de Nieuwe Markt ontstonden diverse hallen. De laatst overgebleven Markthal werd in 2009 gesloopt, waarna de kleindierenmarkt verhuisde naar achtereenvolgens een hal aan de Mercuriusweg en de Baron van Nagellstraat op bedrijventerrein Harselaaar, om vanaf juli 2016 neer te strijken in de MNH.