• Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

Mogelijk tóch Vink-zandmonsters vóór de Kerst

BARNEVELD Onderzoeksbureau Royal Haskoning gaat mogelijk tóch nog vóór de Kerst grondmonsters nemen op een paar Barneveldse locaties waarvan vrijwel zeker is dat er zand ligt uit de omstreden partij van Vink uit 2015. ,,Met deze vooruitlopende onderzoeken willen we daarmee zo snel mogelijk een signaal afgeven over de kwaliteit van de grond.''

Wouter van Dijk

Dat zei wethouder Aart de Kruijf woensdagavond tijdens de vergadering van de Barneveldse gemeenteraad, nadat Theo Bos (VVD) hamerde op meer snelheid in dit dossier. Woensdagochtend nog meldde de gemeente deze monsters in januari uit te laten voeren omdat vanwege de zorgvuldigheid exacte locaties nog in beeld moeten worden gebracht. Bos: ,,Maar was de gemeente Leusden dan niet zorgvuldig, dat ze deze week al met resultaten over grond in Achterveld kon komen?'' Shane Lasscher (Burger Initiatief): ,,Er liggen toch tekeningen? Waarom zijn we niet direct in actie gekomen?'' Ook andere fracties gaven aan graag zo snel mogelijk duidelijkheid te willen voor de bewoners. ,,Elke dag eerder dat er duidelijkheid is, is er één'', aldus Daan de Vries (CDA).

Volgens De Kruijf is de Barneveldse situatie anders, omdat, in tegenstelling tot in Achterveld, hier nog onzekerheid is over enkele plekken. ,,Dat moet eerst helder zijn. We hebben nu te maken met een aantal kaarten van Vink en van de Omgevingsdienst die niet allemaal gelijk zijn en dat is niet acceptabel. Zorgvuldigheid is van groot belang; vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.''

Maar om het snelheidsverzoek uit de raad toch te honoreren, zegde hij toe op een paar locaties waarvan ,,vrijwel zeker'' is dat daar Vinkgrond ligt, de komende week toch al te willen monsteren om de grond ook dit jaar nog te onderzoeken, mits de klankbordgroep van bewoners daar mee akkoord gaat. ,,Het gaat ons er om dat we op basis van dit vooronderzoek alvast eerste signalen kunnen geven over de kwaliteit van dat zand, vooruitlopend op het totale bemonsteringsonderzoek.'' Op welke locaties mogelijk gegraven gaat worden, wilde De Kruijf niet naar buiten brengen. ,,We moeten voorkomen dat er een strijd om locaties plaatsvindt. Voor de duidelijkheid: is de klankbordgroep niet positief over dit versnelde plan, dan doen we het niet.''

De wethouder meldde dit tijdens een debat, aangevraagd door fractievoorzitter Mijntje Pluimers (Lokaal Belang). Zij gebruikte stevige woorden om vooral het functioneren van het Barneveldse college in deze hele zaak te beoordelen. Haar oordeel, dat het college niet daadkrachtig handelde en veel te laat de raad op de hoogte stelde van de zaak, kwam bij de andere zes fracties echter veel te vroeg. Een motie van afkeuring van LB tegen het voltallige college kreeg dan ook geen steun en werd met 4 stemmen voor en 27 tegen verworpen.

Label:

Zandcrisis