• Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

Motie van afkeuring over Vinkzand krijgt geen steun

BARNEVELD Stevige woorden gebruikte fractievoorzitter Mijntje Pluimers (Lokaal Belang) woensdagavond in het door haar aangevraagde debat in de Barneveldse gemeenteraad over de 'Vinkzandaffaire' en vooral over het functioneren van het Barneveldse college van burgemeester en wethouders in deze zaak. Haar oordeel, dat het college niet daadkrachtig handelde en veel te laat de raad op de hoogte stelde van de zaak, kwam bij de andere zes fracties echter veel te vroeg. Een motie van afkeuring van LB tegen het voltallige college kreeg dan ook geen steun. Met vier stemmen voor en 27 tegen werd de motie verworpen.

Wouter van Dijk

Het Barneveldse college had veel eerder dit jaar aan de bel moeten trekken of op z'n minst de fractievoorzitters van de Barneveldse gemeenteraad in vertrouwen moeten nemen over de grondaffaire, de zaak waarin een partij zand van Vink van 10.000 ton onterecht werd toegepast in onder meer Barneveldse wijken, stelde Pluimers. De onzekerheid voor de burgers duurt veel te lang, vragen vanuit de raad worden ontwijkend of tegenstrijdig beantwoord of het college verschuilde zich achter de provincie. En de stelligheid waarmee is gemeld dat er geen gezondheidsrisico´s zijn is op z´n minst twijfelachtig, stelde Pluimers in de aanloop naar het moment om haar motie van afkeuring in te dienen. ,,Ik maak me ernstige zorgen over het adequate functioneren van dit college." Volgens haar is door de opstelling van het college het vertrouwen bij de burger en de gemeenteraad ernstig geschaad. ,,Onze inwoners moeten erop kunnen rekenen dat het lokale bestuur zorg draagt voor de volksgezondheid en veiligheid, en dat is niet gebeurd."

HALVE INFORMATIE Dit waarde-oordeel was duidelijk een brug te ver voor de overige zes fracties in de raad, die erop wezen dat de onderzoeken nog lopen en nog niet duidelijk is wat er nu precies aan mogelijke schadelijke stoffen in het zand zit. ,,Het gaat om de feiten, en die zijn nog niet helder", verwoordde Leendert de Knegt (SGP) dit standpunt. ,,Op basis van halve informatie debatten voeren, leidt tot niets." Arjen Korevaar (Pro'98) ,,Nu een motie van afkeuring indienen is zelfs gênant te noemen, een poging om het wantrouwen te voeden."

Toch waren er ook bij de andere fracties wel wat punten van aandacht in deze zaak. Hoewel het college tijdens een eerder debat begin november verbetering beloofde op het gebied van communicatie, werd er bijvoorbeeld toch weer een brief naar de bewoners van de getroffen wijken gestuurd, zonder cc-tje naar de raadsleden. Korevaar: ,,We blijven wel graag gelijktijdig geïnformeerd." Ook Shane Lasscher (Burger Initiatief) tipte aan deze brief en wilde weten of er ,,nog meer lijken uit de kast" zouden kunnen komen.

En dan de kwestie dat de gemeente Leusden deze week al met resultaten van grondmonsters uit Achterveld, waar de Vinkgrond ook is toegepast, naar buiten kwam. ,,Waarom duurt het bij ons nou zo lang?", wilde Theo Bos (VVD) weten. 

GEEN GENOEGEN Wethouder Aart de Kruijf bleef in zijn verdediging tegen de aantijgingen van Pluimers vasthouden aan het eerder door het college naar buiten gebrachte verhaal dat Barneveld in april door de provincie op de hoogte werd gebracht over de Vinkzaak, maar dat toen aangegeven werd dat er 'nauwelijks' sprake was van gezondheidsrisico's. ,,Met het woord 'nauwelijks' namen wij geen genoegen, dat zou voor onze burgers té onduidelijk zijn", aldus De Kruijf. ,,We hebben de GGD in de tussentijd opnieuw onderzoek laten doen naar de monsters van het zand, waarna de conclusie was dat er geen sprake is van een gezondheidsrisico. Zodra voor ons de weg vrij was om met alle informatie naar buiten te komen, zijn we dat moment gaan voorbereiden, al bleek toen tv-programma Zembla ons nét voor te zijn."

Wat betreft de communicatie en het voorbeeld van de nieuwe bewonersbrief, trok de wethouder zich die kritiek aan. Hij gaf ook toe dat het college de raad eerder had moeten informeren en niet pas na de onthullingen van tv-programma Zembla. ,,We gaan daar zorgvuldiger mee aan de slag en zullen er op toezien dat de raad alle informatie direct ontvangt. Voor de duidelijkheid: er is op dit moment geen informatie bij ons die wij nog niet met de raad gedeeld hebben."

NOG VÓÓR KERST GRONDMONSTERS En over de snelheid van de grondmonsters en de onzekerheid bij de burgers, deed de wethouder tijdens het debat een toezegging om sneller aan vertrouwen terug te winnen. ,,Op enkele plekken waarvan we vrijwel zeker weten dat daar het betreffende Vinkzand ligt, gaan we nog vóór de Kerst monsters nemen." Woensdagochtend nog meldde de gemeente in een persbericht dat het nemen van monsters pas in januari zou starten. Die extra tijd zou nodig zijn omdat er voor bepaalde locaties nog onduidelijkheid is omdat de informatie over straatnamen van Vink op sommige punten afwijkt van die van de omgevingsdienst.

De Kruijf: ,,De komende weken zetten we alles op alles om de feiten boven water te krijgen, in een transparant proces en in samenspraak met de klankbordgroep van bewoners."

Label:

Zandcrisis