• Lex van Lieshout ANP XTRA

In najaar meer duidelijkheid over ´gasloos Barneveld´

BARNEVELD Onderzoeksbureau DWA uit Veenendaal komt ,,in de tweede helft van dit jaar´´ met een rapport over alle mogelijkheden om in Barneveld woningen los te kunnen koppelen van de aardgasleiding. Ook opties voor een open warmtenet worden hierin meegenomen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze studie gaat het college van burgemeester en wethouders bestuderen of ook geothermie een mogelijkheid is voor Barneveld.

Wouter van Dijk

Dat meldt het college in antwoord op schriftelijke vragen van Lokaal Belang (LB). Barneveld wil in de nieuwbouwwijken Bloemendal in Barneveld en Wikselaarse Eng in Voorthuizen woningen zonder gasaansluiting bouwen en met een proef bestaande wijken geheel van het gas afkoppelen. In de verkenning ´aardgasvrij Barneveld´ wordt volgens het college gekeken wat voor de inwoner kostentechnisch gezien de beste oplossing is als alternatief voor aardgas. ,,Zo worden per buurt de meest kansrijke duurzame oplossingen in beeld gebracht, met de daarbij behorende maatschappelijke jaarlijkse kosten per buurt, woningtype en bouwjaar. Ook eventuele investeringskosten en de jaarlijkse kosten voor energie en onderhoud worden daarin meegenomen.´´

HOGE KOSTEN Raadslid Gonda Lenters (LB) uitte eerder richting het college haar zorgen over eventuele ongewenste neveneffecten ten aanzien van gasloze wijken. Zo gaf ze aan de vrees te hebben dat gemaakte duurzaamheidskeuzes 'niet toekomstbestendig' zijn en de belangen van de Barnevelders schaden, doordat inwoners bijvoorbeeld opgezadeld worden met hoge investeringskosten.

OUDERE WIJKEN Wat dat betreft, meldt het college dat DWA nadrukkelijk kijkt naar opties als een open warmtenet, all-electric en synthethisch groengas. Bij een open warmtenet kunnen verschillende producenten warmte of energie leveren, die afkomstig zijn uit verschillende duurzame bronnen. ,,Zo´n warmtenet kan voordelen bieden in verduurzaming van met name de oudere bestaande wijken´´, aldus het college. Dat zou dan waarschijnlijk geen investeringen met zich meebrengen voor de inwoners die op het warmtenet zijn aangesloten.

GELUIDSOVERLAST Lenters uitte in haar vragen ook zorgen over geluidsoverlast door warmtepompen. Warmtepompen kunnen zowel binnen als buiten een huis geplaatst worden, antwoordt het college. ,,Bij warmtepompen die buiten staan, gelden voor zowel de eigen woning als de buurwoningen de grenswaarden voor geluid, zoals opgenomen in het bouwbesluit.´´