• Zaterdag zamelde De Hervormde Gemeente Barneveld voor het eerst sinds eind maart weer oud papier in. Er moest een tweede container aan te pas pas komen.

    Marco van Ginkel

Gemeente zet streep door papierinzameling verenigingen

BARNEVELD De gemeente Barneveld zet een streep door de huis-aan-huis inzameling van oud papier door vrijwilligers van verenigingen. Vanaf 1 januari volgend jaar zamelt de gemeente oud papier zelf in. Voor de betrokken verenigingen betekent dat een verlies aan inkomsten van mogelijk enkele duizenden euro's per jaar.

André van der Velde

De samenwerking volgens de huidige ‘Papierregeling verenigingen’, die begin jaren ‘90 van start ging, is geen win-win situatie meer, zo stelt het college in de vorige week gepubliceerde Grondstoffenstrategie 2020-2024. ,,Alle huishoudens beschikken sinds eind 2017 over een blauwe oud papierkliko, de waarde van papier is sterk teruggelopen en er zijn extra kosten om in het weekend in te zamelen’’, licht woordvoerder Brechtje Bakker toe  ,,De wijze van papier inzamelen wordt daarom veranderd, waardoor het leveren van vrijwilligers door verenigingen niet meer noodzakelijk is. De zaterdagritten zijn dan ook niet meer nodig.’’ De verenigingen zijn er inmiddels per brief van op de hoogte gebracht.

NIEUWE SAMENWERKING Aan de ‘Papierregeling verenigingen’ doen volgens de gemeente 25 Barneveldse verenigingen in meer of mindere mate mee. Daaronder zijn kerken, scholen, sportclubs en culturele verenigingen. Voor de inzameling krijgen zij een vergoeding op basis van de inbreng van de hoeveelheid papier. Die vergoeding zal dus wegvallen terwijl, zo beseft het college, ,,die inkomsten ook gezien de coronacrisis welkom zijn.'' ,,Daarom willen we eerst met deze en ook andere verenigingen onderzoeken of er een andere manier van samenwerken te vinden is, die weer een win-win situatie creëert en past bij onze afvalambities (restafval per huishouden terugbrengen van 126 naar 70 kilo per jaar, red.) voor de komende jaren. Het zou iets moeten zijn waar zowel de verenigingen als de gemeente blij van worden.’’ Om die nieuwe samenwerking vorm te kunnen geven verandert er volgens Bakker dit jaar nog niets in de huidige samenwerkingsvorm. ,,Op basis van input vanuit verenigingen en mogelijkheden binnen het Strategieplan Grondstoffen komt het college later dit jaar met een voorstel voor de raad.''

ENORM BELANGRIJK Voorzitter Sander van Beek van Muziekgezelschap De Harmonie Barneveld reageert geschrokken op het voornemen van het college. ,,De inkomsten die we krijgen via het ophalen van oud papier zijn enorm belangrijk voor ons. Wij proberen zoveel mogelijk kinderen in Barneveld aan het muziek maken te krijgen. Met de opbrengsten van de oud papierinzameling kunnen we de muzieklessen, die verzorgd worden door professionele docenten, goedkoper aan de ouders aanbieden. Het wegvallen van die inkomsten, zal voor ons grote consequenties hebben. De vraag is nu hoe dit op te lossen.'' Het oude papier wordt door een groep van in totaal zo’n vijftien leden een keer per maand op de donderdag opgehaald.

Dat de gemeente verenigingen vraagt om mee te denken over een nieuwe samenwerking noemt Van Beek positief. ,,We staan altijd open om op de een of andere manier een bijdrage te leveren.’’

TWEE ROUTES De Hervormde Gemeente Barneveld zamelt al meer dan vijftig jaar oud papier in, vertelt Marco van Ginkel van de oud-papiercommissie. ,,Sinds de  komst van de blauwe kliko doen we dat op twee manier. De eerste route is dat we wekelijks een container hebben staan bij de Goede Herderkerk aan het Jan Seppenplein. Behalve papier en karton kunnen daar elke zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur ook allerlei oude elektrische apparaten, metalen, en kabels en snoeren en fietsen worden ingeleverd.’’ De tweede route van inzameling ontstond volgens Van Ginkel acht jaar geleden, toen de blauwe kliko werd ingevoerd. ,,Voor die tijd zamelden we met een kar het papier in en brachten dat naar Van Dijk en later naar een container bij de Goede Herderkerk. Maar door de komst van de blauwe kliko dreigde inkomstenderving. De gemeente kwam de verenigingen daarom tegemoet en stond toe dat vrijwilligers van de verenigingen zaterdags mee zouden gaan op de vrachtwagens van de gemeente om het papier in de kliko's op te halen. Alle deelnemende verenigingen kregen vervolgens een deel van de opbrengst.’’

Dat het college nu terug wil komen op deze regeling, had Van Ginkel niet verwacht. ,,Het was even schrikken toen ik het las. Het heeft ook best grote gevolgen voor ons en de andere deelnemende verenigingen, want het zijn behoorlijke inkomsten.’’ De opbrengsten zijn bestemd voor het jeugdwerk van de kerk. 

De inzameling van oud papier bij de Goede Herderkerk vond afgelopen zaterdag weer voor de eerste keer sinds eind maart plaats. Die verliep boven verwachting en Van Ginkel ziet er de bevestiging in dat de gemeente Barneveld niet moet tornen aan de huidige regeling. ,,Er moest een tweede container worden gebracht, omdat één container niet toereikend was. Dit onderstreept het belang van het inzamelen op deze manier en we zijn van mening dat er meer papier bij het restafval terecht zal komen, als deze inzameling stopt. En dat is iets wat niemand wil, ook de gemeente Barneveld niet.''
Van Ginkel staat open voor het gesprek met de gemeente. ,,Die spoort ons nu aan om op een andere manier inkomsten te genereren, maar wat ze precies willen is nog niet duidelijk. We hopen er in elk geval met elkaar uit te komen en een nieuwe bron van inkomsten te vinden. Dat is essentieel voor ons jeugdwerk en voor alle verenigingen die van deze inkomsten deels afhankelijk zijn.’’

Een van de sportverenigingen die meedoen aan de papierregeling is Volleybalvereniging SSS. Deze club wil nog niet op het besluit van het college reageren. Deze week wordt het onderwerp besproken in de bestuursvergadering van de club, zo laat secretaris Yvonne Sennema desgevraagd weten.