• LB

LB: 'Toch bomenkap in Johannabos?'

VOORTHUIZEN Oranje-rode stippen die op zo'n honderd bomen in het Johannabos bij Voorthuizen zijn aangebracht, doen de alarmbellen bij oppositiepartij Lokaal Belang rinkelen. De fractie vreest grootschalige kap en vraagt het college van burgemeester en wethouders schriftelijk om opheldering.

Jannes Bijlsma

Volgens de partij zijn veel inwoners verontrust en geschrokken van de stippen, die erop zouden duiden dat kap aanstaande is. De partij was vorig jaar ook al bezorgd over mogelijke plannen voor bomenkap in het Voorthuizense bos. Dit was naar aanleiding van een bewonersbijeenkomst in april over beheermaatregelen die de gemeente, belast met het beheer van dit bos, wilde nemen. Deze waren gericht op het gezond houden van het bos. LB wilde toen de toezegging dat bewoners inspraak zouden krijgen in de plannen van de gemeente. Dit hing samen met zorgen bij bewoners over kap, omdat de gemeente in 2017 ook bomen kapte in het kader van achterstallig onderhoud. Hierover waren zij vooraf niet geïnformeerd. Die inspraaktoezegging kreeg de partij. ,,Het lijkt ons niet meer dan logisch om met inwoners en Plaatselijk Belang samen te werken", schreef het college. Daarnaast gaven b. en w. aan dat er geen plannen waren voor het kappen van houtopstanden en dat het puur ging om 'beheermaatregelen'.

Fractievoorzitter Mijntje Pluimers geeft aan dat dit haar partij destijds gerust stelde. De stippen die zij en haar partijgenoot Sjoerd van Amerongen op de bomen tegenkwamen, bracht echter nieuwe schrik. Ze wil nu onder meer van het college weten waarom bewoners niet van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de 'voorgenomen kap', hoe die zich verhoudt tot de toezeggingen over inspraak en hoe het college denkt die inspraak te gaan vormgeven. Tevens vraagt zij of de kap van zo'n honderd bomen onder de noemer 'kap van houtopstanden' of als 'beheermaatregelen' zijn te kwalificeren, waarom de bomen eigenlijk gekapt moeten worden en hoe de natuur in een bos 'ook een beetje zijn gang moet kunnen gaan'.

Lokaal Belang ontpopt zich sinds de verkiezingen van maart 2018 tot de Barneveldse 'bomenpartij'. Verscheidene keren toonde de partij zich kritisch op de gemeentelijke houding ten opzichte van haar bomenarsenaal. Het begon vorig jaar met het Ooster- en het Johannabos. Later maakte de partij zich sterk voor de instandhouding van bomen in het plangebied van woonwijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Ze lanceerde verder een plan voor de plaatsing van honderd grote bomen in de dorpscentra en een online petitie voor het behoud van waardevolle bomen.De afgelopen weken zette de partij vraagtekens bij de kap van waardevolle bomen aan de Wildzoom in Barneveld die moeten verdwijnen en voor zes lindes aan de Lunterseweg. Deze moet plaatsmaken voor woonwijk Nieuwe Burght.