• ...

Stichting redt onderhoud ruiterpaden bij Barneveld en Apeldoorn

KOOTWIJK/REGIO Stichting Paardenvrienden Midden Nederland neemt het onderhoud van de ruiterpaden in de bossen tussen de gemeenten Barneveld en Apeldoorn  - in totaal meer dan 130 kilometer aan paden - op zich. De nieuwe stichting, die vorig jaar in het leven is geroepen, kent inmiddels vijftig vrijwilligers die het werk op zich willen nemen en ontvangt voor dit jaar in totaal bijna 40.000 euro subsidie. 

Wouter van Dijk

De stichting komt voort uit het initiatiefgroep van vrijwilligers en gebruikers van de ruiterpaden. Dat initiatief ontstond nadat Staatsbosbeheer vorig jaar aankondigde het voornemen te hebben de ruiterpaden te sluiten. Deze organisatie nam in het verleden de infrastructuur, voorzieningen en onderhoud van de paden op zich, maar liet vorig jaar weten hier geen geld meer voor beschikbaar te hebben, vanwege het wegvallen van provinciale subsidies voor natuurbeheerders.

De nieuwe stichting neemt dit werk nu over in het gebied globaal rond Kootwijk, Nieuw Milligen, Radio Kootwijk en Hoog Soeren, voor de helft in de gemeente Barneveld en voor de helft in de gemeente Apeldoorn. Dat kan volgens de stichting ook, dankzij inzet van de groep vrijwilligers én financiële steun van onder meer de gemeenten Barneveld en Apeldoorn, Staatsbosbeheer, de provincie Gelderland, Routebureau Veluwe op 1 en Toeristisch Platform Apeldoorn. Naast het reguliere onderhoud, zoals snoeiwerkzaamheden, wil de stichting dit jaar meer oppakken, zoals het inrichten van rustplaatsen, het verbeteren van parkeerplaatsen, het op orde brengen van het knooppuntensysteem voor ruiterpaden door ontbrekende bordjes te plaatsen en het digitaliseren van routes voor routeplanners en smartphones.

Het is de bedoeling dat de ruiterpaden op kwalitatief goed niveau gehouden worden en veilig in gebruik. De gemeente Barneveld ondersteunt dit plan met een subsidiebedrag van ruim 5.000 euro, omdat de paden volgens de gemeente een aantrekkende kracht hebben op toeristen, dagjesmensen en eigen inwoners en omdat onder meer maneges, horecaondernemers en andere recreatieve ondernemers er profijt van hebben. Internationaal ruitertoerisme is in deze regio groeiend.

Het plan past ook binnen het voornemen van Go Barneveld om meer in te zetten op hippisch toerisme in deze regio. Daar hoort niet alleen investeren in ruiterpaden bij, maar bijvoorbeeld ook in trails, ruime parkeerplaatsen voor trailers, rust- en stallingsplekken voor paarden en overnachtingsplekken voor toeristen met paarden.