• Voorzitter Kees van der Werf (Belangenvereniging De Glind) aan het woord tijdens de dorpentoeravond.

    Pro'98

'Windkracht De Glind ongeveer gelijk aan Flevopolder'

DE GLIND Er viel maandagavond geen onvertogen woord in De Glindster in De Glind, toen het thema 'windenergie' ter sprake kwam. Tijdens de dorpentoer over energie en klimaat van de gemeente Barneveld, praatte 'energieambassadeur' Aalt Visscher het dorp bij over de voortgang van het onderzoek naar een mogelijke buurtmolen. Deze moet een tiphoogte van 100 meter en een ashoogte van 70 meter krijgen. ,,Ik heb geen enkel tegengeluid gehoord."

Jannes Bijlsma

De afgelopen maanden werkte Visscher als energieambassadeur onder meer aan een windmolenproject in zijn woonplaats De Glind. Volgens hem ziet het ernaar uit dat zo'n buurtmolen voor het dorp aantrekkelijk is. ,,Uit onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat de opbrengst behoorlijk hoog kan zijn", zegt hij. ,,De windkracht in De Glind schijnt vergelijkbaar te zijn met die in de Flevopolder, dus dat ziet er goed uit. Op jaarbasis zou dat een opbrengst van zo'n 150.000 euro op kunnen leveren."

AANSCHAFPRIJS Door middel van een energiecoöperatie zou de windmolen te realiseren kunnen zijn, aldus Visscher. ,,De aanschafprijs is 450.000 euro. Daar komen nog wat andere kosten bij, zoals het onderhoudscontract, verzekering en de landeigenaar wil er ook wat voor hebben. Als je alles bij elkaar optelt, kun je de investering er toch al binnen enkele jaren uit hebben. Dat zou financiële ruimte kunnen bieden voor andere zaken die we in De Glind belangrijk vinden, zoals het openhouden van het zwembad hier."

De Glind loopt binnen de gemeente Barneveld voorop, als het gaat om de opwek van duurzame energie. Voor zover bekend is het 't enige dorp waar de gemeentelijke energiedoelstelling, daterend uit 2015, is gehaald: twintig procent duurzame energiegebruik in 2020. Dit lukte vooral dankzij een grootschalig zonnedakenproject in het dorp. ,,Maar er is meer nodig, windenergie bijvoorbeeld, om definitief van de fossiele brandstoffen af te komen", beseft Visscher. ,,En dat zagen de aanwezigen bij de dorpentoeravond ook."

KEUZES Tijdens de dorpentoeravond was er geen enkele bewoner die zich nadrukkelijk tegen de ontwikkeling van een buurtmolen keerde, constateerde Visscher. ,,Is een windmolen mooi? Nee. Ik vind asfalt ook niet mooi. Maar moeten we dan maar minder gaan rijden met z'n allen? Nee. We moeten keuzes maken. Ik heb gisteravond voorgesteld om eens een vergelijkbare buurtmolen in het land te bekijken, om zelf te zien hoe die eruit ziet en te horen hoeveel lawaai die maakt."

Binnenkort gaat De Glind Duurzaam met geïnteresseerde agrariërs in het dorp om tafel. ,,Deze maand komt ook het gemeentelijk onderzoek naar buiten waarop te zien is welke locaties geschikt zijn voor windmolens. Wellicht is er een match. Dat zou het mooist zijn."

GEEN KANT-EN-KLAAR CONCEPT Behalve energie was ook warmte een belangrijk thema tijdens de dorpentoeravond in De Glind. Het dorp is Barnevelds 'Wijk van de Toekomst', de plek waar wordt proefgedraaid met nieuwe warmteoplossingen die nodig zijn omdat Nederland binnen een aantal jaar van het gas af moet. De deelnemende partijen binnen het project (Belangenvereniging De Glind, de Donnerschool, stichting Jeugddorp De Glind, de Rudolphstichting, Pluryn en de gemeente Barneveld) hebben afgesproken dat er over twee jaar een plan ligt om volledig gasloos te worden. Volgens Visscher ligt er geen kant-en-klaar concept voor De Glind klaar om mee aan de slag te gaan. ,,Dit heeft te maken met de grote verschillen in de bebouwing in het dorp: sommige woningen zijn wel honderd jaar oud. Daar zijn andere oplossingen nodig dan bij modernere woningen. Eén warmtenet voor het dorp is ingewikkeld, omdat de afstanden tussen de woningen hier en daar wel erg groot zijn. Op kleinere schaal zijn er wel kansen. Maar maatwerk is nodig." Er wordt verder gesproken over hoe de warmtetransitie in het dorp handen en voeten moet krijgen. ,,We blijven het dorp nadrukkelijk betrekken bij onze stappen."