• Boswachter Laurens Jansen actief op het Kootwijkerzand.

    Wouter van Dijk
  • Kootwijkerzand

    ...

'Zet groot deel Kootwijkerzand op slot'

KOOTWIJK Om kwetsbare natuur in natuurgebied Het Kootwijkerzand bij Kootwijk beter te beschermen, zou een groot deel van de 750 hectare grote zandverstuiving een bepaald deel van het jaar afgesloten moeten worden voor publiek. ,,We moeten vooral broedvogels, vlinders en insecten beschermen.''

Wouter van Dijk

Dat zegt boswachter Laurens Jansen van Staatsbosbeheer. De afgelopen maanden praat de provincie Gelderland al met verschillende betrokken partijen over het tijdelijk afsluiten van delen van de Veluwe. Het stuifzandgebied bij Kootwijk hoort daar volgens Jansen ook bij. ,,We hebben als taak om de leefomstandigheden van beschermde diersoorten te verbeteren en een afsluiting van een fors deel van dit natuurgebied, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen, zou daarin kunnen bijdragen.''

Tegelijkertijd vindt Jansen dat dit besluit wel op basis van draagvlak genomen moet worden. ,,Dat we ons nu tot het uiterste moeten inzetten om de natuur beter te beschermen, is voor ons duidelijk. Dat is ook nodig om de verplichte Europese doelstellingen voor natuurbehoud te kunnen halen. Vooral door achteruitgang van natuurkwaliteit en stikstofuitstoot staat de natuur onder druk.'' Voor momenteel zeven vogelsoorten is het huidige beheerplan onvoldoende en is een zogeheten soortenherstelprogramma vereist. Dan gaat het om de wespendief, nachtzwaluw, draaihals, zwarte specht, duinpieper, tapuit en boomleeuwerik.

,,Dat er wat moet gebeuren, is dus duidelijk'', vervolgt Jansen. ,,Maar het is goed om dit vooraf ook te bespreken met vooral bewoners uit de omgeving, recreatie-ondernemers en de gemeente, zodat voor iedereen duidelijk is wát we gaan doen en vooral ook waaróm. Voor ons is natuurbescherming van belang, maar óók natuurbeleving. Dat moet wel met elkaar in balans zijn.''

Hoe die afsluiting er fysiek uit moet komen te zien, is voor de boswachter ook nog even een vraag. ,,Een groot hekwerk is wat mij betreft niet wenselijk. Wellicht kun je beter denken aan bordjes en een soort raster, zoals je dat nu ook in bijvoorbeeld beschermde duingebieden of op de Wadden ziet.'' Ook wat betreft toezicht en handhaving valt nog een en ander na te denken. ,,Ik denk namelijk dat dat voor een deel wel bij ons terecht zal komen. We moeten goed nadenken hoe we voldoende toezicht borgen en hoe we overtreders beboeten.''

Welk deel precies afgesloten moet worden, moet nog worden bepaald. ,,Maar bezoekers van de zandverstuiving kunnen we in ieder geval verzekeren dat het deel waar de uitkijktoren staat en een zone daaromheen jaarrond opengesteld zal blijven.''