• Pauw Media
 • Pauw Media
 • Pauw Media
 • Pauw Media
 • Pauw Media
 • Pauw Media
 • Pauw Media
 • Pauw Media
 • Pauw Media
 • bk47stmediatheek

  Pauw Media

Nieuw: leesplein De Meerwaarde

BARNEVELD - Wethouder Eppie Fokkema heeft woensdagmiddag in Barneveld de vernieuwde bibliotheek van middelbare school De Meerwaarde geopend. Het'Leesplein' is de nieuwe ruimte om boeken te lenen en te lezen.Met dit Leesplein wil De Meerwaarde de taalontwikkeling bevorderen en de leerlingen meer aan het lezen krijgen. ,,Dat is ook wel nodig want uit de analyses van het CITO blijkt dat bij veel leerlingen de woordenschat en begrijpend lezen een struikelblok zijn. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan is nu eenmaal taalvaardig zijn. Met vijftien minuten lezen per dag lees je al een miljoen woorden per jaar extra'', meldt de school.Naast het Leesplein heeft elk team de beschikking over een eigen boekenkar. ,,Op deze manier komen de boeken dichtbij de leerlingen en wordt het lezen gestimuleerd. Ook heeft elke leerling een pasje. De boeken kunnen mee naar huis worden genomen en het pasje is ook te gebruiken in de bibliotheken van de gemeente Barneveld.''Op De Meerwaarde is inmiddels de werkgroep 'Lezen' gestart. Deze werkgroep onderzoekt en organiseert leesactiviteiten om het lezen te bevorderen.Woensdag was kinderboekschrijfster Corien Oranje op De Meerwaarde. Zij legde in een aantal workshops uit hoe je een eigen verhaal kunt schrijven. ,,De verhalen van de leerlingen zullen vervolgens gebundeld worden. Een mooi voorbeeld van de praktische uitvoering van het onderwijsconcept op De Meerwaarde.''Onderwijskundige Monique van 't Land van De Meerwaarde heeft het initiatief genomen om het Leesplein te ontwikkelen en het samenwerkingsverband met de bibliotheek in Barneveld tot stand gebracht. ,,De bibliotheek leverde de expertise en verzorgde de scholing. Ook wordt in de toekomst het digitaal lezen door dit samenwerkingsverband verder vormgegeven.''