• Lex van Lieshout

Nieuw plan voor openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld

BARNEVELD Ruim vijf jaar na een eerste initiatief voor oprichting van een openbare school voor voortgezet onderwijs in Barneveld, komt een initiatiefgroep van docenten met een nieuw plan voor een soortgelijke school. Het plan is echter wel anders, want de school kent een humanistische grondslag.

Wouter van Dijk

Daardoor heeft het initiatief volgens de betrokkenen wél kans van slagen. ,,Waarmee we alsnog de witte vlek op het gebied van middelbaar onderwijs in Barneveld kunnen invullen.'' Dat zegt een woordvoerder namens de docentengroep. ,,We staan te trappelen om in Barneveld aan de slag te gaan met algemeen toegankelijk onderwijs. Vooral omdat we zien dat scholieren hier nog steeds geen keuze hebben buiten christelijk onderwijs om.''

DIRECTE METING In de periode 2008 - 2011 was er al een plan van drie middelbare scholen uit Amersfoort, Ede en Harderwijk, dat uitmondde in het idee om een dependance van De Amersfoortse Berg in Barneveld te realiseren. Dat plan zette uiteindelijk niet door, kort gezegd omdat er met een indirecte meting op basis van het aantal leerlingen op openbare scholen onvoldoende draagvlak voor zou zijn. ,,Daarom gaan wij het nu anders doen. In ons plan gaat het om een zelfstandige school op humanistische grondslag. Omdat het op deze manier gaat om een totaal nieuw type school in de regio, mogen we de belangstelling via een directe meting peilen. Dat doen we met behulp van een enquête. We verwachten dat er veel ouders en leerlingen op basisscholen in Barneveld en omstreken zijn, die interesse zullen hebben in deze school.''

HAVO EN VWO ,,Feitelijk gezien valt de stroming goed samen met het eerdere idee voor openbaar onderwijs'', stelt de woordvoerder van de initiatiefgroep. ,,Zie de school als een kleine maatschappij die men zich eigen kan maken, met respect voor elkaar en de omgeving, een plek waar leerlingen eigenzinnig en kritisch mogen zijn.'' De school biedt onderwijs op havo- en vwo-niveau, is de bedoeling.

De initiatiefgroep heeft de plannen de afgelopen maanden voorbereid en wil er nu mee aan de slag. ,,We hebben inmiddels verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente Barneveld en met VOS/ABB, de landelijke belangenbehartiger voor bestuur en management van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. We constateren steun en enthousiasme.'' De volgende stap is het draagvlak te peilen. ,,We hebben een onderzoeksbureau benaderd dat momenteel werkt aan de enquête voor ouders van leerlingen die nu in groep 7 van verschillende basisscholen in Barneveld en omgeving zitten. Het onderzoek zal worden uitgevoerd binnen een straal van tien kilometer rondom het centrum van Barneveld. De resultaten vormen straks de basis voor verdere invulling en uitvoering van de plannen.''

Op dit moment is het voor de initiatiefgroep lastig in te schatten met welk aantal leerlingen gestart zou kunnen worden. ,,Maar we verwachten dat een grote groep ouders en kinderen dit plan zal ondersteunen.'' Een locatie heeft de initiatiefgroep nog niet op het oog. ,,Daar is het te vroeg voor, want we moeten eerst weten met hoeveel leerlingen we mogelijk starten.''

INFORMATIE-AVOND Komende tijd zal de initiatiefgroep de plannen breder bekendmaken door onder meer basisscholen in Barneveld te informeren, posters op te hangen en flyers uit te delen. Ook is er een informatieavond voor ouders en belangstellenden gepland, op maandag 8 mei om 20.00 uur in de Barneveldse Veluwehal.