• Gerwin van Luttikhuizen

Nieuwbouw voor verstandelijk gehandicapten in Elim

BARNEVELD Aan de voorkant van zorgcentrum Elim aan de Vliegersvelderlaan in Barneveld is gestart met de nieuwbouw van een dakopbouw als verlenging van de huidige derde verdieping. Nog voor de Kerst moet hier ruimte ontstaan voor verstandelijk gehandicapten, een nieuwe doelgroep voor het zorgcentrum.

Wouter van Dijk

In dit nieuwe gedeelte is plaats voor vijf nieuwe appartementen en een woonkamer. De bouwlaag staat inmiddels al in de steigers. Dat meldt regiomanager Krijn Kleppe van de reformatorische zorggroep Sirjon, waar zowel stichting SVRO (ouderenzorg) als stichting Siloah (gehandicaptenzorg) onder valt. Begin dit jaar maakte deze krant al melding over de nieuwe plannen bij Elim. Omdat ouderenzorg door aangescherpte regelgeving vanuit het rijk al enige tijd terugloopt, ontstond leegstand in het zorgcentrum. Om dat weer op te vullen is ervoor gekozen verstandelijk gehandicapten van Siloah te huisvesten in het centrum. Daarmee krijgt het gebouw aan de Vliegersvelderlaan een nieuw karakter.

EIGEN APPARTEMENT ,,Inmiddels zijn al 31 cliënten van de oude locaties van Siloah in Barneveld en Voorthuizen verhuisd naar Elim", zegt Kleppe. ,,Ze wonen nu tijdelijk in gedeelde appartementen, maar op termijn is het de bedoeling dat ze ieder een eigen appartement krijgen in een eigen afdeling in het gebouw." De nieuwbouw aan de voorkant is daar een gedeelte van. ,,Het andere deel bevindt zich straks op de tweede verdieping, waar nu nog ouderen wonen."

Het aantal senioren in Elim zal de komende anderhalf jaar gestaag afbouwen naar uiteindelijk 51 zorgplaatsen. Begin dit jaar waren dat er nog 81, maar omdat ouderen op leeftijd overlijden en minder ouderen in aanmerking komen voor opname, wordt dat aantal langzamerhand minder.

DEN DOLDER Als dit project is afgerond, denkt Elim aan fase twee, nieuwbouw achter het zorgcentrum, op de plek van de voormalige gaarkeuken. ,,Die plannen zijn in gang gezet, maar daar zit nog voorbereidingstijd in, dat kan zo nog twee jaar duren", denkt Kleppe. Op deze locatie zou ruimte zijn voor een pand met 27 kamers voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Het gaat hierbij om verhuizing van een bestaande woon- en dagactiviteitencentrum van Siloah uit Den Dolder.

Kleppe: ,,We zien dat dit een win-winsituatie is. Het zorgcentrum wordt weer volledig benut en de twee doelgroepen vinden elkaar, dat zien we nu al. Er zijn al goede contacten ontstaan tussen de senioren en de verstandelijk gehandicapten."