• Gerwin van Luttikhuizen

Nieuwbouw vooral voor Barnevelders

BARNEVELD Nieuwbouwwoningen in Barneveld worden vooral door eigen inwoners gekocht. Dit staat in een gemeentelijk onderzoek naar hoe verdringing van Barnevelders op de lokale woningmarkt kan worden voorkomen.

Jannes Bijlsma

Bestaande koopwoningen vinden vooral aftrek bij mensen die van buiten komen en zich in Barneveld willen vestigen, aldus het onderzoek. Zo'n 85 procent van deze groep komt in een bestaand huis te wonen.

Het onderzoek werd uitgevoerd op initiatief van de SGP, die vreesde dat Barnevelders minder kansen krijgen om een (eerste) woning in de eigen gemeente te kopen door de stijgende prijzen. De partij zou graag zien dat de gemeente inkomensgrenzen zou stellen bij de koop van woningen in het goedkope segment.

INKOMENSGRENS In het onderzoek laat de gemeente weten dat ze nauwelijks invloed kan uitoefenen op de markt voor koopwoningen. Voor wat betreft nieuwbouw maakt de gemeente vaak afspraken met marktpartijen om te werken aan een zo evenwichtig mogelijke woningvoorraad. Voor goedkope koopwoningen (minder dan 175.000 euro) wordt daarbij ook al gewerkt met een inkomensgrens en bij sommige projecten hebben starters voorrang op doorstromers, zo stelt de gemeente.

Voor duurdere woningen kan de gemeente een stuk minder voorwaarden stellen. Vroeger was het nog mogelijk om bindingseisen te stellen aan potentiële nieuwe bewoners, zoals bijvoorbeeld de betrekking van een baan in de gemeente Barneveld. Dat mag nu niet meer. Wel worden Barnevelders vroegtijdig op bepaalde ontwikkelingen geattendeerd. Er wordt gewerkt met interessepeilingen en vooraankondigingen van nieuwbouw. Geïnteresseerde kopers kunnen zich dan aanmelden voor een project en zodra de verkoop daadwerkelijk start worden zij als eerste benaderd. Door deze werkwijze is het aantal lokale kopers van deze projecten zo'n tachtig procent.

GROEI De afgelopen jaren is er flink gebouwd in de gemeente Barneveld en ook de komende jaren heeft ze een ambitieus bouwprogramma. Dat is nodig ook, want ze houdt rekening met een groei tot 70.000 inwoners in 2040. Momenteel telt Barneveld nog iets meer dan 57.000 inwoners. Die groei zal totstandkomen door autonome groei van de Barneveldse bevolking, maar ook door instroom van buiten. Tot voor kort was het nog zo dat er ongeveer evenveel mensen uit Barneveld vertrokken als er binnenkwamen (gemiddeld zo'n 1600 beide kanten op). Sinds 2014 is het aantal mensen dat zich hier nieuw vestigt flink in de meerderheid ten opzichte van de vertrekkers. In 2016 vestigden hier 550 mensen meer dan er vertrokken en dit jaar zijn dit er nu al 600 meer.

Van deze vestigers komt globaal zo'n twintig procent over uit de gemeente Ede, dertig procent uit de rest van Gelderland, twintig procent uit de provincie Utrecht en dertig procent uit de rest van Nederland. Tweederde van de nieuwe vestigers koopt een woning in Barneveld, ongeveer eenderde gaat huren. Deze groep oriënteert zich iets sterker op de duurdere woningvoorraad dan op de goedkopere.