• Pixabay

Duurzaam bouwen in Harskamp

HARSKAMP Smachtenburg is één van de uitbreidingslocaties van het dorp, aan de noordoostelijke kant van Harskamp. Belangrijk voor de vitaliteit van het dorp. In fase A (ook wel vlek A genoemd) zijn een woonzorgcomplex en 16 sociale huurwoningen gerealiseerd. In vlek B zijn 29 koopwoningen gebouwd. Verder zijn er drie bouwkavels verkocht en bebouwd.

Dit jaar worden in vlek C1 twaalf woningen ontwikkeld door Bunte. Vlek C2 en D2 bestaan uit zeven vrije kavels, waarvan er inmiddels twee verkocht zijn. In de vlekken D1 en E is volgens het bestemmingsplan de bouw mogelijk van nog eens 18 en 21 woningen. ,,De ontwikkelocaties zullen gefaseerd op de markt worden gebracht. Dit heeft mede te maken met het beperken van stikstofdepositie, een logische bouwstroom en het aanbod van nieuwe woningen op de zeer lokale woningmarkt in Harskamp te temporiseren", aldus het Edese college.

Er wordt begonnen met bouwveld D1 en eind dit jaar beginnen de voorbereidingen voor bouwveld E. In de zogeheten uitvraag wordt ruimschoots rekening gehouden met de thema´s duurzaamheid en natuurinclusief bouwen. De uitvraag gaat over de samenwerking tussen een publieke organisatie, in dit geval de gemeente Ede, en een private partij.