• Rudy van der Linden

'Mogelijk boerenbedrijven stilleggen voor Barneveldse nieuwbouw'

BARNEVELD Het is de gemeente Barneveld nog niet gelukt een plan voor nieuwbouwwijk Bloemendal te maken dat volledig ‘stikstofproof’ is. Om aan de stikstofregels te kunnen voldoen, denkt het college van b. en w. er nu aan om er minder woningen tegelijk te bouwen dan aanvankelijk de bedoeling was. Ook is het mogelijk dat de gemeente agrarische bedrijven in de directe omgeving stillegt.

Jannes Bijlsma

Het nieuwe bestemmingsplan voor Bloemendal, de nieuwe wijk die in Barneveld-Noord moet komen, zou oorspronkelijk deze maand worden behandeld in de gemeenteraad. Dat lukt niet, omdat het plan zoals het er ligt te veel stikstof uitstoot. Het probleem zit ‘m in de bouwperiode, zo legde wethouder Aart de Kruijf uit tijdens de commissievergadering Grondgebied. ,,Zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase moet de uitstoot lager zijn dan 0,0. Je vraagt je misschien af, is dat een verschil met nul? Ja, want nul is echt helemaal niks. 0,02 is acceptabel en 0,06 niet. Daar zit dus ruimte in. Veel woningbouwprojecten kunnen hiermee dóór, maar Bloemendal nog niet. In de gebruiksfase van Bloemendal blijven we onder de 0,0, maar de aanlegfase zit daar nog boven. We zoeken naar creatieve oplossingen.”

GEFASEERD Een daarvan is het mogelijk gefaseerd aanleggen van de wijk. Er wordt op het gemeentehuis momenteel driftig berekend wat de gevolgen voor de stikstofuitstoot zijn van deze aanpak. Voor de nieuwe wijk staan ongeveer 1500 woningen gepland, die tot 2030 worden gebouwd. Volgens de huidige planning wordt de wijk in vijf à zes fasen ontwikkeld. De eerste fase telt 415 woningen. ,,Als je in de aanlegfase minder huizen tegelijk bouwt, heb je minder uitstoot”, verklaart De Kruijf. ,,Je zou het plangebied voor de aanleg in tweeën kunnen knippen, zodat het bestemmingsplan niet hoeft te blijven liggen. We kunnen daarbij aan de aannemer vragen of die zoveel mogelijk elektrische machines gebruikt om binnen de norm te blijven, maar ik zie ineens wel erg veel elektrische machines in den lande, als u begrijpt wat ik bedoel.”

De Kruijf noemt nog een mogelijke creatieve oplossing om de bouw van Bloemendal op gang te krijgen: het stilleggen van agrarische bedrijven in de omgeving van het plangebied. ,,Je zou kunnen denken aan een jaar. Dan spreek je met die varkensboer een vergoeding af voor het stilleggen. Als de bouwfase over is, kan het bedrijf weer door. Aan dit soort oplossingen moeten we denken.”

BIKKELHARD NODIG In juni van dit jaar brak de stikstofcrisis uit. De Raad van State veegde toen het Nederlandse stikstofbeleid van tafel, met grote onzekerheden voor de bouw en de agrarische sector tot gevolg. De Barneveldse wethouder spreekt geregeld met verantwoordelijk landbouwminister Carola Schouten over de stikstofproblematiek, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In die hoedanigheid pleitte De Kruijf eerder dit jaar bij haar om de tijdelijke uitstoot van stikstof in de aanlegfase te accepteren en uit te gaan van de gebruiksfase. ,,Want als de bouw af is, is die uitstoot ook weg. Dat verzoek is niet gehonoreerd.” Het college streeft er nu naar het bestemmingsplan voor Bloemendal in januari aan de raad voor te leggen. ,,We doen ons uiterste best om die vertraging zo kort mogelijk te laten zijn, want we hebben die woningen gewoon bikkelhard nodig.”

De uitstoot voor nieuwbouwwijk Oostbroek in Kootwijkerbroek blijft in de aanleg- en de gebruikersfase beneden de 0,0. Dit project kan dus doorgaan, evenals de meeste individuele bouwprojecten in het dorp Barneveld. ,,Dat ligt relatief ver van natuurgebieden af", aldus De Kruijf. Juist de Natura 2000-gebieden hebben veel te lijden onder de grote stikstofuitstoot in Nederland. ,,Stroe ligt alweer veel dichterbij en Garderen en Kootwijk zitten er middenin. Daar is de rekensom dus ingewikkelder." De ontwikkeling van de toekomstige bedrijventerreinen Stroe, Voorthuizen-Zuid en Harselaar-Zuid 1b moet eveneens aan de hand van aanvullende berekeningen en creatieve oplossingen worden vlotgetrokken, want ook daar is de uitstoot nog te hoog.