• Erik van 't Land

'Voldoende belangstelling om plan ecowonen door te zetten'

DE GLIND/BARNEVELD In totaal vijftien belangstellenden meldden zich dinsdagavond tijdens een informatieavond over het plan voor nieuwe ecowoningen in De Glind. Dat is voor de initiatiefnemers op dit moment voldoende om verder te gaan met dit project. De meeste belangstelling komt vanuit Barneveld, De Glind en Amersfoort.

Wouter van Dijk

Dat meldt Jan Klomp namens Ecowonen Midden-Nederland. Dinsdag vond in het centrum voor natuureducatie van IVN in Barneveld een bijeenkomst plaats over het project, waar 35 belangstellenden op afkwamen. Het plan behelst een project om op het voormalige voetbalveld aan de Postweg in De Glind 20 tot 24 ecowoningen te bouwen. Het gaat om duurzame huizen die energieneutraal zijn en gebouwd van natuurlijke materialen. Ook is er ruimte voor onder meer een gezamenlijke moestuin, een voedselbos en eventueel een natuurlijke zwemvijver. De prijzen van de huizen lopen uiteen van 180.000 euro tot 400.000 euro. ,,Al is dat nu nog nattevingerwerk, het is in dit stadium nog lastig exacte prijzen aan te geven.''

,,We gaan hier nu mee verder'', zegt Klomp. ,,Er vinden nog gesprekken plaats over grondaankoop en we gaan een subsidie-aanvraag indienen bij de provincie Gelderland.'' De gemeente Barneveld ondersteunt het initiatief, zo meldde deze krant eerder. Hoe snel het project wordt gerealiseerd, is nog niet bekend.