• Heliflight.nl

'Nieuwe locatie geschikt voor De Kieviten'

VOORTHUIZEN Verhuizing van de Voorthuizense voetbalvereniging De Kieviten naar een terrein aan de Oud Zeumerseweg is wel degelijk een goede oplossing. Dat blijkt uit een reactie van het college van burgemeester en wethouders op kritische vragen van Pro'98.

Hans-Lukas Zuurman

De voetbalclub, die nu nog speelt op het terrein aan de Baron van Nagellstraat, moet verhuizen omdat de nieuwe provinciale rondweg N303 over het perceel gaat lopen. Pro'98-raadslid Aat Barendregt vroeg het college in schriftelijke vragen of de Oud Zeumerseweg-locatie wel de beste oplossing is.

PROVINCIE De provincie heeft dit gebied aangekocht voor De Kieviten en een bestemmingsplanwijziging aangevraagd bij de gemeente. Volgens Barendregt zijn er allerlei planologische argumenten te noemen om de locatie niet te gebruiken.

Het gebied zou volgens de gebiedsvisie Zeumeren juist een verder te ontwikkelen beekzone moeten zijn, betoogt Barendregt. Verder zou het beoogde terrein, dat ruim drie hectare telt, met een meter zand moeten worden opgehoogd om het bespeelbaar te maken. Dat is niet duurzaam, meent het raadslid.

Daarnaast had de partij had uit de krant begrepen dat De Kieviten er mogelijk een sporthal bij willen plaatsen. ,,Daarvoor zijn betere locaties te vinden.'' Volgens het college is van dat laatste geen sprake. ,,Het plan zoals het nu voorligt, zonder sporthal, is conform de wens van De Kieviten.''

VERHOOGD Het college bevestigt dat het terrein moet worden opgehoogd om er sportvelden te kunnen maken. ,,Daarna is door de aanleg van wadi's qua water sprake van duurzame waterstructuur.'' Het plan is niet in strijd met de gebiedsvisie Zeumeren, stelt het colllege tot slot vast. Volgens het gemeentebestuur zijn er geen alternatieve locaties in de buurt beschikbaar. De Kieviten hebben aangegeven dicht bij hun oude locatie te willen blijven. Er is nog gekeken of de velden samen met andere verenigingen konden worden gebruikt, maar daar bestond volgens het college geen draagvlak voor.