• Léon van Ulft

'Nog geen 30 procent jonge gehandicapten lid sportvereniging'

BARNEVELD/REGIO Terwijl gemiddeld genomen 70 tot 75 procent van alle jongeren in Barneveld is aangesloten bij een sportvereniging, geldt dat voor jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking voor nog geen dertig procent. Sporten blijft voor hen lastig. Het wordt tijd dat dat gaat veranderen, vinden meerdere gemeenten, die nu met een actieplan komen.

Wouter van Dijk

Om het gehandicaptensport op een hoger plan te tillen, ondertekenen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen en Veenendaal nu het plan 'Grenzeloos Actief'. ,,Heel concreet willen we in dit gebied nieuwe én bestaande initiatieven voor gehandicaptensport ondersteunen, samen met de bestaande sportverenigingen, zodat er structuur ontstaat'', zegt Cor Terschegget, die vanuit Barneveld bij het project betrokken is. ,,We doen dit nu regionaal, om de initiatieven te versterken. In Barneveld kent voetbalclub VVB bijvoorbeeld al een voetbalteam voor mensen met een beperking, dan heeft het niet zoveel zin om in de omliggende omgeving ook een g-voetbalteam te starten. Ergens anders bestaat mogelijk een initiatief voor een tafeltennisvereniging voor beperkten, bijvoorbeeld. Door de initiatieven op regionale schaal op elkaar af te stemmen, kun je ze beter versterken. Soms zijn het bestaande initiatieven bij sportverenigingen die we kunnen versterken, soms zijn het nieuwe initiatieven, speciaal gericht op deze groep. Denk bijvoorbeeld aan de speciale hockeyvereniging in Amersfoort, gericht op mensen met meervoudige beperkingen.''

UNIEK SPORTEN Én beter aanbieden hoort ook bij het project. Sinds twee weken is de website www.unieksporten.nl aangevuld met informatie over gehandicaptensport in deze regio, de informatie wordt ook aangeboden in een app voor op je telefoon. Op de site staan bijvoorbeeld, naast VVB, ook het g-team van hockeyclub MHCB, rolstoelbasketbal bij Tower Jumpers, rolstoeltennis bij LTC Barneveld, huifbedrijden bij Manege De Burght en het g-team van korfbalvereniging Spirit.

,,De komende tijd gaan we met de deelnemende gemeenten, de sportverenigingen en met organisatie Mee.nl in overleg om initiatieven te verbeteren, locaties aan te passen en bereikbaar te maken. Vaak is het een kwestie van de drempel verlagen, letterlijk. En ook voor het vervoer moeten we goede plannen gaan maken. Verder zullen we jaarlijks regionale sportdagen organiseren, waarbij we ook nieuwe sporten introduceren. We willen gebruikmaken van de expertise van de bestaande sportverenigingen en we kunnen daarbij de kennis van Mee op het vlak van begeleiding voor sportende gehandicapten gebruiken.''

SOCIALE CONTACTEN Sport is voor deze doelgroep volgens Terschegget van groot belang. ,,Bewegen is niet alleen gezond, maar actief zijn in een sportvereniging is ook heel goed voor de sociale contacten. Afgelopen juni hielden we een sportdag voor 120 verstandelijk beperkten bij voetbalclub De Kieviten in Voorthuizen. Als je alleen al ziet hoeveel plezier de deelnemers die dag hadden, weet je genoeg.''

Het plan start nu met de vijf gemeenten, maar de verwachting is dat andere gemeenten in de regio op termijn ook zullen aansluiten of in ieder geval participeren, denkt Terschegget. 'Grenzeloos Actief' is een landelijk initiatief van het ministerie van VWS, waarin naast Mee.nl ook onder meer sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) meewerken.