• Foto: Wouter van Dijk

'Nog steeds schaarste goedkope woningen'

BARNEVELD Hoewel er de laatste tijd meer goedkope en middeldure woningen in de gemeente Barneveld bij zijn gekomen, is er nog steeds sprake van een zekere schaarste, zowel in de koop- als huursector.

Wouter van Dijk

Dat meldt de gemeente Barneveld binnen het zogeheten toetsingskader voor alle woningbouwplannen. De vraag naar goedkope woningen blijft groot en zal, volgens een eerder uitgebracht onderzoek door samenwerkingsverband de Regio Amersfoort, ook de komende jaren verder groeien. Met name het aantal huishoudens met een laag of middeninkomen neemt volgens deze studie in Barneveld toe. In de huursector speelt mee dat Woningstichting Barneveld te maken heeft met de zogeheten verhuurdersheffing. De ruimte om te investeren neemt voor de woningstichting door de verhuurdersheffing af, juist in een tijd dat er geïnvesteerd moet worden, gaf wethouder Aart de Kruijf eerder aan. Daar komt bij dat de woningstichting de afgelopen tijd sociale huurwoningen verkocht om nieuwe projecten weer mogelijk te maken.

GROTER AANBOD Binnen het nieuwe toetsingskader voor de komende jaren richt de gemeente Barneveld zich dan ook met nadruk op een groter aanbod in het goedkopere segment, zowel in nieuwbouwwijken als in inbreidingslocaties. Het streven is om de komende jaren minstens 25 tot 35 procent van het woningbouwprogramma in de goedkope sfeer te bouwen, waarbij de nadruk ligt op huurwoningen. In de middeldure sector ligt de nadruk juist meer op koopwoningen. Concreet is in verschillende projecten te zien dat de focus inmiddels meer ligt op goedkope woningen en appartementen, zowel in koop- als huursector.

VELLER Recente voorbeelden daarvan zijn onder meer wijzigingen in de Barneveldse nieuwbouwwijk Veller II en de bouw van appartementencomplexen in Barneveld (Lijsterstraat, Van Dompselaerstraat) en Voorthuizen (Apeldoornsestraat, Van den Berglaan). Via bestemmingsplannen en grondverkoop kan de gemeente nieuwe plannen ondersteunen en in praktijk brengen. Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel: ,,Dat doen we in samenspraak met ontwikkelaars, aannemers en makelaars."

SENIORENWONINGEN Aandacht moet er volgens de gemeente daarnaast vooral ook zijn voor zogeheten 'nultredenwoningen', specifiek geschikt voor senioren. Dit omdat volgens de gemeente ook hier een duidelijke groei te zien is in de woningvraag. Ook ouderenorganisatie ANBO merkt landelijk die grotere behoefte aan goede seniorenwoningen, met name omdat ouderen langer thuis moeten kunnen wonen. Dat laatste hoeft volgens de organisatie overigens niet alleen via nieuwbouw, maar kan ook door goede aanpassingen in woningen met onder meer een traplift of een douche in plaats van een bad. De organisatie pleit landelijk voor een seniorenmakelaar voor bemiddeling en begeleiding van senioren naar een passende woning.

Dat laatste heeft Barneveld op aanvraag sinds ruim een jaar ingevuld via Welzijn Barneveld, meldt Rebel. ,,Via die organisatie kunnen inwoners ook heel praktische tips krijgen om hun woning aan te passen."