• Wouter van Dijk

Nog twintig andere locaties met 'Vink-grond'

BARNEVELD Buiten de eerder in deze krant genoemde locaties waar het zand van Vink dat nu ter discussie staat terecht is gekomen, zijn er zowel binnen als buiten de gemeente Barneveld nog ongeveer twintig locaties bij particulieren en bedrijven waar het zand is gebruikt. Dat meldde woordvoerder Jaap Kevelam van Vink donderdagavond tijdens de besloten bijeenkomst in De Meerwaarde. Welke plekken dat zijn, meldt hij om privacyredenen niet.

Wouter van Dijk

COMMOTIE ,,We gaan al deze adressen hier vandaag van op de hoogte stellen'', zegt Kevelam na afloop van de bijeenkomst. ,,Niet alleen om privacyredenen, maar ook gezien de commotie van dit moment, houden we de locaties nu voor ons.'' De partij grond waar het om gaat en waar een te hoog gehalte styreen - een olie-achtige stof die als chemisch oplosmiddel gebruikt wordt bij kunststofbewerking - is aangetroffen, bestond uit 10.000 ton zand. 1800 ton daarvan is terechtgekomen bij vier woningbouwprojecten in Barneveld, de overige 8200 ton verspreid over de twintig andere locaties.

TEKENINGEN Vink heeft inmiddels vier tekeningen vrijgegeven van gebieden waar het zand zou liggen. In Eilanden-Oost gaat het volgens die kaarten om zand onder bestrating aan Ternate. Bij de Van den Bogertlaan/Van Dompselaerstraat ligt het zand onder de bestrating langs het appartementencomplex, datzelfde geldt voor het appartementencomplex aan de Apeldoornsestraat/Sportparkstraat in Voorthuizen. In Veller staat op een kaart van Vink het gebied in de omgeving Orlofflaan/Tusolaan omlijnd, terwijl maandag nog straatnamen Zijdehoenderlaan, Minorcalaan en Lakenvelderlaan werden genoemd. Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel: ,,Daarom is het nu van groot belang dat we snel het onderzoek starten naar de juiste locaties.''

GOED GEVOEL Wat betreft de afloop van de bijeenkomst, daarover heeft Kevelam een goed gevoel. ,,Ik heb veel mensen gesproken die - terecht - zorgen hebben over bijvoorbeeld het effect op de waarde van hun woning of imago-schade van hun wijk, maar feitelijk niemand die zich zorgen maakt over de gezondheid. De sfeer was goed en er is veel informatie gedeeld. De komende weken is het van belang dat we met elkaar aan de slag gaan om de zorgen weg te nemen. De gemeente start met een klankbordgroep. Dat initiatief willen wij ondersteunen door alle informatie over de locaties van het zand en de eerder gemeten waardes beschikbaar te stellen. De eerste stap is onderzoeken op plekken waarvan we zeker weten dat er grond van ons ligt, want anders sta je straks zand te meten van andere partijen. Komen daar bepaalde waardes uit, dan wordt het een ingewikkeld verhaal.''

GEEL ZAND Eerder werd duidelijk dat het zand lage concentraties vervuilende stoffen bevatten, waardoor er volgens de GGD geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het geel zand is volgens Vink alleen gebruikt voor de aanleg van wegen en fietspaden.