• Ziekenhuis Gelderse Vallei

Onderzoek naar buurtziekenhuis Barneveld

BARNEVELD De huisartsen in Barneveld, Zorgorganisatie Norschoten, Klimmendaal Revalidatiespecialisten en Ziekenhuis Gelderse Vallei slaan de handen ineen om de mogelijkheid van een buurtziekenhuis in Barneveld te onderzoeken. Vandaag ondertekenden zij hiervoor de intentieverklaring.

Het gaat om een zogeheten 'transmuraal gezondheidscentrum', waarin zorg wordt gegeven door meerdere zorgverleners, zo dicht mogelijk bij huis. Als plek wordt gedacht aan het huidige spreekuurcentrum Barneveld in de wijk Norschoten. ,,Dit kan doorgroeien naar een transmuraal gezondheidscentrum, waar zowel huisarts, therapeut, specialist ouderengeneeskunde als medisch specialist samen zorg verlenen.´´

Aanleiding voor het onderzoek zijn veranderingen in de gezondheidszorg. ,,Patiënten willen graag zorg bij hen in de buurt. Waar mogelijk verschuift zorg dus van ziekenhuis naar huisarts. Daarnaast is in de toekomst meer huisartsenzorg in Barneveld nodig en kan het huidige spreekuurcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei efficiënter worden gebruikt. Het aantal thuiswonende ouderen neemt toe, waardoor ook de behoefte aan zorg in de buurt groeit. Bovendien is de Barneveldse politiek voorstander van een lokaal 'buurtziekenhuis'."

Vertegenwoordigers van Maatschap Huisartsen De Burgt, Huisartsenpraktijk Asklepios, Huisartsenpraktijk Pauwels en Borreman, Studio Medico CSSC, Huisartsenpraktijk Abed, Huisartsenpraktijk het Juk, Zorgorganisatie Norschoten, Klimmendaal Revalidatiespecialisten en Ziekenhuis Gelderse Vallei ondertekenden de intentieverklaring. Zij geven in deze verklaring aan te willen samenwerken om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor de inwoners van Barneveld te verhogen en te waarborgen voor de toekomst. Gezamenlijke zorg en behandeling, in de buurt, voor jong en oud. 

BEHANDELINGEN Een transmuraal gezondheidscentrum geeft veel mogelijkheden voor behandeling, aldus de zorgverleners. Bijvoorbeeld: revalidatie van jongere patiënten met hersenletsel, een spreekuur van geriater en specialist ouderengeneeskunde, een revalidatiepolikliniek, een huisartsenpraktijk in het spreekuurcentrum of dagobservatie van jonge en oudere patiënten. ,,Door deze zorg en behandeling dichtbij huis aan te bieden, hoeven patiënten niet naar Ede, Utrecht of Arnhem. Niet alleen voor henzelf een uitkomst maar ook voor hun naasten. Daarnaast stijgt de vraag naar meer mogelijkheden voor kortdurend verblijf. Wellicht kan het transmuraal gezondheidscentrum ook daarin een rol spelen.´´

GROEI Wethouder Hans van Daalen is blij met het onderzoek. ,,Barneveld groeit de komende jaren van 58.000 inwoners nu naar zo'n 70.000 inwoners in 2035. Dat betekent dat het voorzieningenniveau daarop moet worden aangepast en dat gebeurt nu – met deze intentieverklaring – ook op het gebied van de medische zorg. De onderlinge samenwerking is hierin leidend en dat juich ik in het bijzonder toe. Het gaat immers om het geven van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats door de juiste zorgverlener. Heel belangrijk hierbij is dat uitgaande van de patiënt, huisartsen, therapeuten en zorgorganisaties optimaal samenwerken. Deze intentieverklaring is daarin een eerste grote stap."

Ook directeur-bestuurder Karin Breuker van het Barneveldse verpleeghuis Norschoten steekt haar enthousiasme niet onder stoelen of banken. ,,Echt een héél goed plan." Ze vertelt dat ze al ongeveer een jaar met partijen spreekt over een dergelijke samenwerking. ,,We kunnen elkaar op zoveel verschillende manieren versterken", zegt zij. ,,Wij hebben bijvoorbeeld een revalidatiecentrum voor ouderen, maar jongeren zouden er bijvoorbeeld ook goed gebruik van kunnen maken. We hebben sowieso veel kennis over ouderen, die we heel graag delen met medisch specialisten." Breuker zegt geregeld vragen te krijgen van huisartsen om een patiënt korte tijd op te nemen. ,,De problematiek is dan te klein om die persoon in het ziekenhuis op te nemen, maar een tijdelijke opname zou wel wenselijk zijn. Dat zou heel goed passen in het nieuwe buurtziekenhuis." Wanneer het onderzoek ongeveer afgerond moet zijn, kan Breuker niet zeggen. ,,We spreken er nu zo lang over, dat we het goed vonden om nu een mijlpaal neer te zetten en erover naar buiten te treden. Anders blijft het misschien bij praten. En we willen zo graag aan de slag."

De gedachte aan een buurtziekenhuis in Barneveld komt volgens de Barneveldse huisarts Dianne Jaspers van Maatschap Huisartsen De Burgt onder meer voort uit het gegeven dat de zorgkosten de laatste jaren steeds verder oplopen. ,,Die rijzen echt de pan uit. Er is nu nog sprake van veel schotten en muren binnen verschillende disciplines. Je moet echt buiten de gebaande zorgpaden treden om daar een oplossing voor te vinden." Ook in haar ogen is die te vinden in samenwerking tussen medisch specialisten. ,,Als je met z'n allen onder één dak werkt, kun je veel sneller schakelen. De rol van de huisarts is de laatste jaren sowieso al enorm veranderd en die zal alleen nog maar meer veranderen. Ik zie het voor me dat ik in een eventueel buurtziekenhuis meer kleine spreekuren ga houden over speciale thema's, in samenwerking met de specialist. Die samenbundeling van kennis is een enorme plus."