• In de wijk Eilanden-Oost wordt met name ter hoogte van de straat Ternate zand onderzocht.

    Wouter van Dijk

Onderzoek naar 'Vinkzand' op 132 locaties in Barneveld

BARNEVELD Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV start halverwege volgende week met het bodemonderzoek naar de omstreden partij zand van Vink, in nieuwbouwwijken in Barneveld. Voor dit onderzoek wordt in totaal op 132 locaties in de openbare gebieden gegraven. De onderzoeksresultaten moeten medio februari bekend zijn.

Wouter van Dijk

Dat meldt de gemeente Barneveld. Bewoners van de wijken waar het graafwerk zal plaatsvinden, ontvangen hierover begin volgende week een brief. Per locatie wordt tot onder de bewuste zandlaag bemonsterd, waarbij het de bedoeling is dat er meer zandmonsters worden genomen dan de norm van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) voorschrijft. Dat laatste volgens het college van burgemeester en wethouders om ,,maximale zekerheid'' voor de bewoners te krijgen. De wijze van onderzoek is besproken met de klankbordgroep van bewoners en met onderzoeksbureau Arcadis.

EILANDEN-OOST EN VELLER Het gaat om bodemonderzoeken in met name de Barneveldse wijken Eilanden-Oost en Veller en bij de appartementencomplexen aan de Van den Bogertlaan in Barneveld en aan de Apeldoornsestraat/Sportparkstraat in Voorthuizen. Op deze plekken werd eind 2015 zand gebruikt afkomstig van Vink. Begin november kwam naar buiten dat bij de keuring van deze partij, 9400 ton in totaal, mogelijk fouten zijn gemaakt. Onderzoeksprogramma Zembla meldde dat dit zand niet gebruikt had mogen worden, omdat bij een keuring onder meer een verhoogde waarde van de aromatische stof styreen gevonden werd.

TOT TWEE METER DIEP De meeste grondboringen van Royal HaskoningDHV, 85 in totaal, gaan een halve meter diep. Op 20 plekken wordt tot een meter diep gegraven, op 21 plekken tot anderhalve meter diep en in zes situaties moet tot twee meter diep gegraven worden om onder de bewuste zandlaag te komen. Op twee plekken wordt ook de kwaliteit van het grondwater gecheckt. Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel: ,,We voegen dit nu toe in het onderzoek naar aanleiding van een verzoek van de klankbordgroep van bewoners. Als we daarmee de bewoners nog geruster kunnen stellen, doen we dat graag.'' In de wijk Eilanden-Oost wordt ook het zand in zes kruipruimtes onder woningen beoordeeld. In totaal worden honderd grondmonsters geselecteerd en geanalyseerd op verdachte stoffen. Afhankelijk van de waarnemingen tijdens het veldwerk en de resultaten van het laboratoriumonderzoek, kan dit worden uitgebreid.

SPECIAAL MATERIAAL Eerder was de bedoeling dat het grondonderzoek deze week zou starten, maar het wachten was volgens de gemeente nog op speciaal materiaal. ,,Speciaal voor dit onderzoek worden, in verband met de dikte van de laag waarin het bewuste zand is toegepast, naast de gebruikelijke steekbussen met een lengte van twintig centimeter, ook verkorte steekbussen met een lengte van tien centimeter gebruikt. Die laatste bussen zijn volgende week geleverd.'' Daar kwam bij dat de gemeente de onderzoeksstrategie graag van te voren wilde bespreken met de klankbordgroep. Werd eerder gecommuniceerd dat de onderzoeksresultaten begin februari bekend zouden moeten zijn, dat wordt nu medio februari.

TAUW Begin deze week meldde het aannemingsbedrijf Vink dat op basis van de eind vorig jaar al uitgevoerde bodemonderzoeken van onderzoeksburaeu Tauw met zekerheid te stellen is dat het gebruikte zand schoon en veilig is. Styreen werd er niet aangetroffen. ,,Op basis van deze resultaten hebben we de verwachting dat ook Royal HaskoningDHV tot de conclusie zal komen dat het zand schoon en veilig is'', aldus een woordvoerder van het bedrijf dinsdag in deze krant.

Label:

Zandcrisis