'Ontslaggolf ligt niet voor de hand'

BARNEVELD ,,Eén van de meest ingrijpende veranderingen binnen het arbeidsrecht." Zo typeren Willem Kok en Johan de Koning Gans van Post Advocaten de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz), waarvan woensdag 1 juli het tweede deel officieel in werking treedt. ,,Het is belangrijk dat werkgever en werknemer op de hoogte zijn van de veranderingen."

 

Door Edward Doelman

Volgens Kok zijn de veranderingen stevig, maar ook niet 'wereldschokkend'. ,,Na morgen gaan we een overgangsfase in, waarin moet blijken hoe de nieuwe regels geïnterpreteerd worden. Maar ik denk dat we na een poosje vanzelf wel gewend zijn."

Een van de belangrijkste veranderingen is het feit dat personeel hooguit 24 maanden met een tijdelijk contract bij een bedrijf mag werken. Momenteel is dat 36 maanden. ,,Werkgevers moeten dat goed weten. Zonder actie krijgt een werknemer na twee jaarcontracten automatisch een contract voor onbepaalde tijd", schetst De Koning Gans.

 

EERDER AFSCHEID Het effect is vooralsnog onduidelijk: ,,Het idee van minister Asscher is dat tijdelijk personeel voortaan eerder een vast contract krijgt, maar ik betwijfel dat. Een werkgever kan hem of haar na twee jaar ook bedanken voor de inzet en afscheid nemen. Zeker als het nog niet zo goed gaat met een bedrijf, ligt die keuze voor de hand."

Hij wijst bovendien op de effecten van de tussenpoosregeling. Tot morgen kan de werkgever na drie maanden pauze een werknemer weer tijdelijk in dienst nemen. Dat wordt na 1 juli zes maanden. ,,Een terugkeer na het beëindigen van een tijdelijk contract ligt dan niet voor de hand."

Een andere belangrijke kwestie zijn de ontslagvergoedingen. Werkgevers die personeel willen ontslaan, zijn waarschijnlijk een stuk goedkoper uit. ,,Schattingen lopen uiteen van vijftig tot zestig procent minder", weet Kok. Om die reden vreest het UWV voor een landelijke golf aan ontslagaanvragen, zo meldde de Telegraaf. Gaat dat in Barneveld ook gebeuren? Kok denkt van niet. ,,Vooral de grote bedrijven die fors moeten bezuinigen zullen wachten tot de nieuwe wet, maar ik denk dat het lokaal wel meevalt. Veel bedrijven met meer dan vijfhonderd medewerkers zijn er niet. Daarnaast gaan de meeste werkgevers zeer fatsoenlijk om met hun mensen. De bereidheid om er samen uit te komen is in deze regio groot."

 

VRIJHEID INGEPERKT De lagere ontslagvergoeding heeft te maken met de intrede van de zogeheten transitievergoeding, die de kantonrechtersformule vervangt. ,,Als je er samen niet uitkwam, bepaalde een kantonrechter de hoogte van een ontslagvergoeding. Grofweg baseerde de rechter die vergoeding op het aantal gewerkte jaren en het loon, in combinatie met de situatie tussen werkgever en -nemer. Voor de hoogte van dat bedrag genoot de kantonrechter een bepaalde vrijheid", benadrukt De Koning Gans. ,,Met de transitievergoeding wordt de vrijheid van de rechter behoorlijk ingeperkt."

Daar staat weer tegenover dat wie na 1 juli iemand wil ontslaan, dat steviger moet onderbouwen. ,,Iemand ontslaan vanwege disfunctioneren wordt lastiger. Het wordt belangrijk om nauwgezet een dossier bij te houden en met feiten een ontslag te onderbouwen. In dat opzicht staan werknemers na woensdag wel sterker", menen beide advocaten.

De vraag of de nieuwe wet de flexibiliteit op de arbeidsmarkt ten goede komt, is niet te beantwoorden. ,,De veranderingen houden elkaar behoorlijk in evenwicht. De praktijk moet uitwijzen of het doel van de wet gehaald wordt."