• Jannes Bijlsma

Opinie: 'Gemeente moet Vink excuses aanbieden in plaats van dreigen met schadeclaim'

In de Barneveldse Krant van maandag 8 april stond een artikel over de kosten van de zandaffaire. Daarin legt de gemeente Barneveld uit dat het hele proces haar zo'n 345.000 euro heeft gekost. Een gigantisch bedrag voor een relatief eenvoudig onderzoek. Natuurlijk is het belangrijk dat de waarheid boven tafel moest komen, al was het maar voor de gemoedsrust van de betreffende inwoners. Gelukkig valt de uitkomst van de onderzoeken mee en geven alle ingeschakelde keuringsinstanties aan dat er praktisch géén vervuilde grond is aangetroffen. Goed nieuws voor de bewoners en voor de firma Vink.

De vraag blijft hoe het kan dat de gemeente Barneveld zulke enorme bedragen heeft uitgegeven, terwijl al in het begin door Vink duidelijk werd gemaakt en via onderzoeksrapporten werd bevestigd dat er niets aan de hand was. De gemoedsrust van de burgers zal wellicht een rol hebben gespeeld in de beslissing van de gemeente om het onderzoek te vervolgen. Ik kan me daar iets bij voorstellen, hoewel het om erg veel gemeenschapsgeld gaat.

Gekker wordt het als de gemeente nu overweegt de schade te gaan verhalen op Vink. Als het onderzoek had uitgewezen dat Vink schuldig was aan deze zaak dan zou een schadeclaim van de gemeente een begrijpelijke zaak zijn. Nu het duidelijk is dat Vink geen blaam treft, dan lijkt het mij verstandig als de gemeente haar verontschuldigingen zou aanbieden in plaats van te dreigen met een schadeclaim. Het is te hopen dat Vink geen (terechte) schadeclaim bij de gemeente Barneveld neerlegt. Het bedrijf heeft namelijk ernstig imagoverlies geleden en heeft alle reden om de geleden schade bij de gemeente neer te leggen.

Uiteindelijk draait de bevolking van Barneveld via de gemeentelijke belastingen op voor de schade, dus laten we hopen dat Vink zich niet te hard zal opstellen (zij hebben wellicht ook een belang bij het zakendoen met de gemeente Barneveld).

Ton van Huis

Barneveld

Label:

Zandcrisis