• Monique Rosbergen.

    Pauw Media
  • ,,Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de timing van het voorstel voor een extern onderzoek naar de zandaffaire vooral tot doel heeft gehad mevrouw Pluimers tot zwijgen te brengen. En dat vind ik zeer kwalijk.´´

    Wouter van Dijk

Opinie: Voorstel Vink-onderzoek bedoeld om Lokaal Belang de mond te snoeren

Met iets meer dan gemiddelde belangstelling las ik het artikel 'Barneveld kiest voor extern onderzoek in 'zandcrisis''. Eén zin in dat artikel vond ik heel intrigerend: ,,Mijntje Pluimers (Lokaal Belang) kreeg van de andere partijen toen ze daar om vroeg geen ruimte om haar punten kort toe te lichten." Wat was hier aan de hand? Werd een raadslid door de raad het zwijgen opgelegd?

Ik kon het niet laten op de website van de gemeente Barneveld dat deel van de vergadering waar het verzoek werd behandeld, terug te kijken. Na het zien van de beelden moest ik meteen denken aan een veel gebezigde uitspraak van oud-burgemeester Wim Burgering: ,,Heren en dames ook, mag ik u helpen herinneren aan de volgordelijkheid der dingen?"

STAPJE TERUG IN DE TIJD Even een klein stapje terug in de tijd. Op 20 december dient Lokaal Belang een inhoudelijk onderbouwd verzoek voor een interpellatiedebat in. Zo'n debat kan door een raadslid worden aangevraagd om inlichtingen te vragen aan een wethouder over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. De meerderheid van de raad moet met een dergelijk verzoek instemmen. Dat is eigenlijk altijd het geval.

De in het verzoek gestelde vragen van Lokaal Belang zijn politiek zeer zwaarbeladen, ze betreffen de zogenaamde 'politieke doodzondes'. Samengevat vraagt de partij zich af of het college de gemeenteraad wel actief, tijdig en volledig heeft geïnformeerd. Als je als partij vermoedt dat dit niet het geval is, dan is het terecht dat je (ook al is het weer) een verzoek tot interpellatie doet.

ONWAARHEDEN Het zou mij volstrekt logisch lijken dat het college, dan wel de wethouder, zich dit niet laat zeggen. Alleen de suggestie al dat de gemeenteraad onjuist is geïnformeerd, wil je natuurlijk zo snel mogelijk in openbaarheid ontkrachten. Niemand wordt nu eenmaal graag beticht van het vertellen van onwaarheden of onjuistheden. Vooral niet als je er van overtuigd bent dat dit niet het geval is. Oud-burgemeester Jos Houben zei ooit dat je mogelijke moties van wantrouwen zo kort mogelijk 'boven de markt' moet laten hangen. De eerste de beste gelegenheid om mevrouw Pluimers eens te vertellen hoe het volgens de wethouder écht zit, zou de gemeenteraadsvergadering van 30 januari zijn.

EXTERN ONDERZOEK Dan komen VVD en Burger Initiatief op 18 januari met een voorstel voor een extern onderzoek. Daar is op zich niks mee. Vriend en vijand zijn het er wel over eens dat er een onderzoek moet komen. Maar dat kan pas nadat de zware politieke vragen beantwoord zijn. Je zult toch eerst in openbaarheid met elkaar moeten debatteren of een meerderheid van de raad vertrouwen in de wethouder heeft. De 'politieke' lucht moet eerst geklaard.

Maar dat is niet de bedoeling van de indieners. Zij vinden een interpellatiedebat overbodig omdat zij een onafhankelijk extern onderzoek willen instellen. Over die mate van onafhankelijkheid valt overigens wel wat te zeggen. Want hoe onafhankelijk is het als in de beslotenheid van het presidium (de vergadering van fractievoorzitters) de onderzoeksvragen worden voorbereid en de externe onderzoeker straks begeleid gaat worden door een commissie van raadsleden? Maar dit geheel terzijde.

OVERHAASTE CONCLUSIES Geen van de andere partijen wenst een debat met mevrouw Pluimers te voeren. Wel steunen ze het voorstel van VVD en Burger Initiatief voor een extern onderzoek. De coalitiepartijen vinden het te vroeg en niet gepast om nu te oordelen. Lokaal Belang wordt verweten het college tegen te werken, zaken te beweren die niet gestoeld zijn op feiten en overhaaste conclusies te trekken. Maar niemand doet echt moeite de aantijgingen van mevrouw Pluimers inhoudelijk tegen te spreken. Vervolgens wordt haar geen ruimte gegeven om op de beschuldigingen in haar richting te reageren.

Behalve dat ik dit weinig verheffend vind, vraag ik me af waarom. Als het niet juist is wat mevrouw Pluimers beweert, dan moet je dat toch vrij eenvoudig kunnen weerleggen? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de timing van het voorstel voor een extern onderzoek vooral tot doel heeft gehad mevrouw Pluimers tot zwijgen te brengen. En dat vind ik zeer kwalijk. Als de meerderheid de minderheid de mond gaat snoeren, dan is de democratie ver te zoeken in Barneveld.

Monique Rosbergen

Op verzoek van de redactie van de Barneveldse Krant laten Monique Rosbergen en Dick van Rheenen in de rubriek Opinie afwisselend hun licht schijnen over de laatste ontwikkelingen in de Barneveldse politiek.

Label:

Zandcrisis