• Ted Walker

Opinie: ´Burgemeester, stop deze waanzin, deze vervuiling, dit geluidsgeweld!´

In de Barneveldse Krant van donderdag 9 januari jl. stonden twee artikelen over fijnstof en vuurwerk. Het artikel over vuurwerk was van de hand van onze burgemeester Van Dijk. Het artikel over fijnstof in Barneveld verbaast mij eigenlijk niet, omdat in deze regio circa. 3 miljoen kippen zijn gehuisvest. Toen ik in 1975 hier kwam wonen dacht ik in schone "boerenlucht" te komen wonen. Mijn vrouw en ik kwamen uit het westen dus wij wisten, dat door veel meer industrie en verkeer de lucht in het westen vuiler was. Hoe teleurstellend om te constateren nu, dat wij het net zo slecht doen als de grote steden in het westen. Overigens vinden wij de gemeente Barneveld prettig om in te wonen. In alle discussies vind ik het slap om de boeren en pluimveehouders na vele jaren hard werken en investeren de schuld te geven van te hoge fijnstof- en stikstofconcentraties. De technologische ontwikkelingen en onze kennis op agrarisch gebied (de beste ter wereld) hadden de overheid veel eerder wakker moeten schudden. Als de mens zich onafhankelijk van de werkelijkheid van de natuur blijft verklaren en zich absoluut heerser maakt van de natuur dan verbrokkelt de basis van zijn bestaan. De mens verplaatst zich dan van medewerker in het scheppingswerk van God als dé schepper en vernietiger van de natuur.

KLAAR MET DAT VUURWERK De overgang van fijnstof naar het artikel van burgemeester van Dijk over vuurwerk is niet groot. De burgemeester laat in niet mis te verstane woorden blijken, dat hij er helemaal klaar mee is met dat vuurwerk. En wij denken velen met ons in Barneveld. Helaas blijkt uit de wijkplatforms onvoldoende respons om vuurwerkvrije zones te maken. Angst om buren of anderen voor de voeten te lopen met uw mening over vuurwerk zal de reden zijn dat er geen vuurwerkvrije zones zijn gekomen. Persoonlijk hebben wij de dagen na Kerst als zeer vervelend ervaren. Gelijk na Kerst zie je de jeugd met zakken rondlopen en overal alles rond gooien, ondanks het verbod dat het pas op oudejaarsavond na 18.00 uur is toegestaan. Hebben ouders nog wel toezicht op hun kinderen? Zelf wonen wij aan de Wildzoom, tegenover de ingang van Hertespoor. Aan de achterzijde hebben we het woonerf met Waldhoorn. Ook hier werd gelijk na Kerst vuurwerk ontstoken, ondanks vragen (een paar jaar terug) om dat niet te doen. En zoals dagblad Trouw zo mooi schreef in de krant van 31 december jl. "De totale anarchie breekt los". Nergens in Europa wordt er zoveel vuurwerk door burgers ontstoken als in Nederland. Voor vluchtelingen uit Syrië en Irak zal het lijken of de hel ook hier is losgebroken.

VUURPIJL Ons huis werd op oudjaarsdag om 17.00 uur getroffen door een vuurpijl. Deze kwam pal naast onze voordeur tegen een paneel, waar nu een deuk inzit. Eerder zat er glas en de pijl zou er dwars doorheen gegaan zijn. Op ons woonerf meende een onnozele buurman de "feestvreugde" te moeten verhogen door al vroeg op oudejaarsmiddag een groot leeg olievat op het woonerf te plaatsen en dat te vullen met brandhout en aan te steken. ´Wij dachten: Is dit Scheveningen?´ Wij zijn die avond niet meer buiten gekomen om de kruitdampen en zware knallen, die af en toe de ruiten deden trillen.

In het verleden kwamen wij als buurtbewoners om 12.00 uur 's nachts gezellig buiten met een glas champagne en dronken dat eerst onder de carports gezellig met elkaar leeg om vervolgens bij elkaar binnen verder te vieren. Nu gebeurt dat niet meer door a-sociaal gedrag van mensen, die hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun medeburgers niet serieus nemen. Wat zullen de negen nieuwe aanstaande bewoners van de senioren comfortwoningen wel niet denken?

BIJZONDER TRIEST Dat het overleg met de wijkplatforms geen resultaat heeft opgeleverd, is bijzonder triest. Men zou verwachten dat in een gemeente met een duidelijk christelijke signatuur er meer respect voor Gods schepping en natuur zou zijn en dat ook tot uiting zou brengen. Het resultaat hebben we gezien op nieuwjaarsdag; er was een zonnetje voorspeld 's middags. Echter geen zon in Barneveld, omdat er geen wind was en daardoor de dikke kruitdamp was blijven hangen. In het buitengebied heeft de zon wel geschenen.

Beste burgemeester van Dijk, wij pleiten samen met u om al uw invloed en kracht aan te wenden om aan deze waanzin, vervuiling en geluidsgeweld een einde te maken. Tot slot willen wij onze medeburgers nog de tip geven om uw zuurverdiende euro's aan een goed doel te geven. Kerken en sociaal maatschappelijke organisaties zullen uw giften met open armen ontvangen. En dan hebben we het nog niet eens over de blijdschap die u aan de behoeftigen van onze wereld met uw giften brengt.

Hein Groenewoud

Barneveld