• Wouter van Dijk

Oplossing knelpunt bij station Lunteren

LUNTEREN Door de groei van het aantal reizigers op het spoortraject Ede-Wageningen – Barneveld wil Connexxion nieuw treinmaterieel gaan inzetten. Deze nieuwe treinen, type Flirt-treinen, zullen bestaan uit gekoppelde treinstellen. Deze treinen zijn langer en vragen daardoor om meer stroom. Uit een analyse op het stroomnet blijkt dat er een knelpunt optreedt bij station Lunteren.

Om het knelpunt bij station Lunteren op te lossen moet een nieuw onderstation (elektriciteitsvoorziening) gebouwd worden. In de huidige situatie is er daarnaast een te hoge aanraakspanning ter hoogte van het station in Lunteren. Deze aanraakspanning treedt op bij de spoorstaven. Aanraking hiervan, wanneer zojuist een trein gepasseerd is, is een veiligheidsrisico voor mens en dier. In de nabije toekomst zal deze aanraakspanning toe gaan nemen door de vraag naar meer treincapaciteit.

ProRail ziet dit als een serieus veiligheidsissue. Een dergelijk probleem kan alleen worden opgelost als er in de directe nabijheid van het treinstation in Lunteren een onderstation wordt gebouwd. Een grotere afstand tussen het onderstation en de locatie waar de hoge aanraakspanning optreedt zal de effectiviteit van de oplossing aanzienlijk verlagen en mogelijk zelfs te niet doen.

Aan de Spoorstraat meent ProRail het onderstation zo gepositioneerd te hebben dat door het onderstation het uitzicht vanuit de aanliggende huizen zo weinig mogelijk beperkt wordt. Er is een architect ingeschakeld om het onderstation goed te kunnen inpassen in de bestaande omgeving. Voor de vormgeving is aansluiting gezocht bij het bestaande stationsgebouw.

Het bouwen van het onderstation is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Lunteren'. Voor de gewenste ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.