• import

Advocaat: 'Stelling actiegroep over windmolens op Zeumeren is juist'

VOORTHUIZEN Actiecomité Voorthuizen Windmolens Nee heeft gelijk dat als de gemeente Barneveld Zeumeren meeneemt in haar windmolens-locatieonderzoek, er dan geen succesvol juridisch bezwaar tegen mogelijk is als een initiatiefnemer met een plan komt voor die locatie. De gemeenteraad zou dan bij voorbaat buitenspel staan.

Jannes Bijlsma

Dit stelt advocaat Jan Veltman uit Amersfoort, gespecialiseerd in windenergiedossiers, die in opdracht van het actiecomité onderzoek deed naar de kwestie. De bewonersgroep wil op basis van diens bevindingen dat de Barneveldse gemeenteraad haar besluit om Zeumeren mee te nemen in het locatieonderzoek voor windturbines zo snel mogelijk heroverweegt, liefst nog deze maand. Het comité heeft de gemeenteraad de zogenoemde ‘legal opinion’ van de raadsman toegestuurd.

Het actiecomité strijdt volop tegen de komst van windmolens op Zeumeren, sinds drie Barneveldse initiatiefnemers (Duurzame Energie Barneveld, Topwind Assets en Valley Power) en energiebedrijf Eneco Wind er in april 2017 een plan voor indienden bij de gemeente Barneveld. Dat werd op de lange baan geschoven, nadat een storm van protest oprees vanuit Voorthuizen. Inwoners vreesden overlast van geluid, schaduw, licht en negatieve economische en welvaartseffecten voor het gebied. Een raadsmeerderheid besloot in januari van dit jaar locatieonderzoek te starten. Hieruit moeten de meest geschikte plekken voor windturbines naar voren komen.

Voorthuizenaren maakten direct bezwaar tegen de opzet van dit locatieonderzoek, die moet leiden tot een zogenoemde 'structuurvisie'. De raad besloot haar gehele grondgebied aan studie te onderwerpen, om zo een afgewogen besluit over de beste plekken voor windturbines te kunnen nemen. Dit stuitte de bewoners tegen de borst. Zeumeren werd namelijk niet uitgezonderd van onderzoek. Het actiecomité redeneerde dat dit wel moest gebeuren, als gevolg van het feit dat de meeste politieke partijen zich eerder openlijk tegen windmolens op Zeumeren keerden.

In een verhitte commissievergadering, in januari van dit jaar, probeerde comitévoorzitter Evert Brom de politici ervan te overtuigen van zijn stelling dat als Zeumeren in het onderzoek wordt meegenomen, de bewoners geen kans op succes hebben bij de rechtbank als zich een initiatiefnemer voor die locatie meldt. ,,Ook als de politiek daar geen windmolens wil. De initiatiefnemer kan dan naar de provincie stappen en die zal de gemeente dwingen om mee te werken. Draagvlak onder bewoners is voor een rechter geen issue. Die kijkt alleen of er wordt voldaan aan een 'goede ruimtelijke ordening'", stelde Brom.

Het college van b. en w. keek er anders tegenaan. In die bewuste vergadering reageerde Dorrestijn als volgt: ,,De raad laat locaties weloverwogen uit de structuurvisie en zet die er weloverwogen in. Als er dan toch een initiatiefnemer komt voor een plek die de raad er - op basis van goede argumenten - uit heeft gelaten, dan hebben betrokkenen meer kans om daartegen in het geweer te komen, dan als je geen structuurvisie hebt." De raad ging mee in die redenering en stemde in met de onderzoeksopzet.

De door de bewoners in de arm genomen advocaat Veltman stelt nu dat het standpunt van het actiecomité klopt en dat van burgemeester en wethouders niet. In zijn 'legal opinion' schrijft hij: ,,De stelling van het gemeentebestuur is alleen maar juist, als uit het onderzoek klip en klaar blijkt dat een windpark bij Zeumeren hoe dan ook in strijd is met het vereiste van een goede ruimtelijke ordening."

De politiek zou Zeumeren niet als 'voorkeurslocatie' voor windturbines kunnen meenemen in de structuurvisie, maar daarmee is de kous volgens Veltman nog niet af. Want als blijkt dat Zeumeren ruimtelijk-technisch wel geschikt is, dan is het wel degelijk denkbaar dat een windpark er komt. ,,Een projectontwikkelaar kan dan een initiatief ontwikkelen en dat 'doordrukken'", aldus Veltman. ,,Het gemeentebestuur kan weliswaar weigeren daaraan mee te werken, met als argument dat Zeumeren niet is aangewezen als voorkeurslocatie, maar daar zal de ontwikkelaar dan geen boodschap aan hebben. Die zal zich in dat geval wenden tot de provincie en daarvan zal hij dan vermoedelijk alle medewerking krijgen."

In 2011 stelde de gemeenteraad de zogenoemde Gebiedsvisie Zeumeren vast. Met dat document - waarin volgens de actiegroep windmolenplannen in het gebied worden uitgesloten - en de 'legal opinion' van advocaat Veltman in de hand zou de raad op haar besluit om Zeumeren mee te nemen in het locatieonderzoek moeten terugkomen, zegt comitévoorzitter Brom. ,,De raad heeft op basis van onjuiste informatie van het college ingestemd met deze onderzoeksopzet. Als de politici echt tegen windmolens op Zeumeren zijn, dan krijgen ze nu een tweede kans om dat ook te tonen door Zeumeren uit het onderzoek te halen. Doen ze dat niet, dan is er sprake van kiezersbedrog." De raad bepaalt binnenkort of de zaak deze maand opnieuw wordt behandeld.