• Twee weken geleden legde het actiecomité Voorthuizen Windmolens Nee aan de raad uit waar de pijnpunten zitten.

    Wouter van Dijk

Comité tegen windmolens Zeumeren: 'Het is nu of nooit!'

VOORTHUIZEN De gemeenteraad heeft woensdagavond de laatste kans om plaatsing van hoge windmolens op recreatieterrein Zeumeren bij Voorthuizen tegen te houden. Dit stelt althans actiecomité Voorthuizen Windmolens Nee. VVD en Lokaal Belang dienen woensdag een motie in die moet regelen dat Zeumeren uit het locatieonderzoek voor windmolens wordt geschrapt.

Jannes Bijlsma

De gemeente Barneveld voert momenteel een milieuonderzoek uit voor het gehele gemeentelijk grondgebied, dat als basis dient voor de structuurvisie waarin voorkeurslocaties voor windmolens naar voren moeten komen. Van dit milieuonderzoek, het zogenoemde plan-mer, hangt in de ogen van het actiecomité alles af. Dat is medio oktober klaar. ,,Als daaruit blijkt dat Zeumeren geschikt is, dan is het te laat. Als dan een initiatiefnemer naar de provincie Gelderland stapt met een plan, dan kan dat niet worden geweigerd en kunnen wij met geen mogelijkheid met succes in beroep gaan." De gemeente kan er in zijn ogen nu nog iets aan doen. ,,Zeumeren kan nog worden afgewezen op gronden van ruimtelijke ordening. De Gebiedsvisie Zeumeren staat windmolens namelijk niet toe. Maar dan moet de raad de mogelijkheid nu benutten om de locatie vooraf af te wijzen. Het is nu of nooit."

De raad besloot in januari, op basis van college-informatie, juist om het hele Barneveldse grondgebied te onderzoeken. Zo kon de raad gemotiveerd gebieden voor windmolens uitsluiten, was de redenering. Advocaat Jan Veltman uit Amersfoort, gespecialiseerd in windvraagstukken, bevestigde echter de stellingname van het actiecomité. In een ‘legal opinion’ stelde hij dat een projectontwikkelaar een windpark kan ‘doordrukken’ bij de provincie, als Zeumeren ruimtelijk-technisch geschikt blijkt.

SUGGESTIE De afgelopen dagen is er druk overlegd tussen de gemeente en het actiecomité om uit de impasse te geraken. ,,Het leek erop dat b. en w. ons punt eindelijk begrepen”, zegt Brom daarover. ,,Hierop deden wij de suggestie dat het college zelf een voorstel bij de raad zou indienen om Zeumeren te schrappen. Op die manier zou het college geen gezichtsverlies leiden en een stukje vertrouwen in de richting van Voorthuizen kunnen herstellen.”

AKKOORD Het college deed een tegenvoorstel. In overleg met het actiecomité wilden b. en w. een aantal vragen formuleren en die voorleggen aan de juristen Veltman (namens het comité) en Lam (namens de gemeente). Zij zouden dan samen tot een advies moeten komen. ,,Ondanks dat voor ons alles wel helder is, zijn wij daar in eerste instantie mee akkoord gegaan”, zegt Brom. ,,Maar die vragen liggen er nog niet, ondanks dat wij verschillende malen hebben gevraagd om een spoedige afhandeling. Voor ons is het al 'vijf over twaalf'. Mevrouw Dorrestijn meldde ons nog dat het geen haast had, omdat het plan-mer pas over enkele maanden gepresenteerd wordt. Maar het gaat juist om het moment dat het onderzoek gereed is. Dat is al medio oktober; het heeft dus wel haast. Die gezamenlijke reactie van de advocaten gaat er nu niet meer op tijd komen. Nu is onze laatste hoop gevestigd op de politiek.”

Voor het actiecomité is duidelijk hoe Lokaal Belang en VVD in de kwestie staan. Zij zijn echter onzeker over hoe coalitiepartijen CDA en ChristenUnie erover denken. ,,Die partijen zeggen geen windmolens op Zeumeren te willen, maar houden vol dat de gemeente de regie behoudt. Dat is pertinent onjuist. Ze kunnen woensdag de motie steunen en Zeumeren terugtrekken uit de onderzoeken. Doen ze dat niet, dan laten ze de burgers van Voorthuizen en 29 belangenorganisaties in de steek."

GEEN GARANTIES ChristenUnie-raadslid Lukas Scheijgrond zegt in een reactie achter de lijn van het college van b. en w. te blijven staan. ,,Als raad kunnen wij niet de garantie geven dat er nooit windmolens op Zeumeren komen. Je hebt nu eenmaal te maken met hogere overheden waar initiatiefnemers terecht kunnen. We kunnen wel proberen de kans zo klein mogelijk te maken. En dat is via de weg van een structuurvisie en het plan-mer. Dan kun je als raad zelf aangeven waar je ze wel en waar je ze niet wilt hebben. En dan nog heb je geen zekerheden.”

Een plan-mer waaruit klip-en-klaar blijkt dat er - op gronden van de ruimtelijke ordening - geen windmolens op Zeumeren mogelijk zijn, is volgens Scheijgrond de enige garantie dat die daar ook niet komen. ,,Laat je Zeumeren nu uit het onderzoek, dan biedt het bestaande beleid geen garanties als er een initiatief komt."