• Wouter van Dijk

Gemeente Barneveld herstelt uitgevallen toezichtscamera's

BARNEVELD De gemeente Barneveld investeert 45.000 euro in het camerasysteem, omdat er de afgelopen maanden steeds meer beveiligingscamera’s uitvielen. Van met name de camera’s die verbonden zijn via een straalverbinding, viel het beeld geregeld weg. Tot en met december wordt hard gewerkt om het systeem weer helemaal up-to-date te krijgen.

Jannes Bijlsma

Naar aanleiding van de incidenten met uitvallende camera’s schakelde de gemeente Barneveld het beveiligingsbedrijf Securitas in om de problemen in kaart te brengen. Het bedrijf voerde een zogenoemde nulmeting uit op alle bestaande netwerkcomponenten en camera’s. Hieruit bleek dat het gemeentelijk systeem op een aantal onderdelen aan vervanging toe is. De camera’s die verbonden zijn met een straalverbinding vielen vaak uit. Vermoed wordt dat nieuwe bebouwing en de groei van bomen deze storingen veroorzaken.

De komende tijd wordt er een nieuwe server geplaatst, worden defecte en niet-functionele draadloze verbindingen vervangen door dsl- of glasvezelverbindingen en wordt bestaande bekabeling hersteld. Bovendien vervangt de gemeente twee camera’s die nummerborden kunnen herkennen, de zogenoemde ANPR-camera’s. Hiervoor in de plaats komt het nieuwste type camera die meerdere rijstroken tegelijk kan registreren. Ook wordt er één nieuwe camera van het nieuwe type geplaatst op de Baron van Nagellstraat, in de buurt van de Harselaartunnel. De huidige ANPR-camera op de Baron van Nagellstraat wordt verplaatst naar de nieuwe rondweg om Voorthuizen.

Voor de laatste twee camera’s moeten de exacte locaties nog worden bepaald. De vergunningen moeten nog worden aangevraagd en verwacht wordt dat deze begin 2020 geplaatst kunnen zijn. De aanpassing van het gehele gemeentelijk camerasysteem kost de gemeente 45.000 euro.

De gemeente Barneveld startte in december 2006 met cameratoezicht in de openbare ruimte. De eerste camera’s werden op industrieterrein Harselaar geplaatst, langs alle toegangswegen. Het systeem werd kort hierop uitgebreid naar industrieterrein De Briellaerd en de dorpskernen van Barneveld en Voorthuizen. In 2012 verving de gemeente de camera’s door het nieuwste type, waarbij ook een ‘eigen’ mast werd geplaatst voor de antennes en een beveiligde kast voor de server.