• Politie

'Onderverhuurder drugspand mocht niet doorverhuren'

BARNEVELD Een onderverhuurder van de loods in Voorthuizen waar eind mei een enorme hoeveelheid drugsafval is gevonden, had deze niet verder mogen onderverhuren. De gemeente is sinds 2004 eigenaar van het MOB-complex aan de Garderbroekerweg in Voorthuizen, waar de loods staat.

Jannes Bijlsma

De gemeente verhuurde het terrein aan de firma ProMid Vastgoed BV uit Kootwijkerbroek. Die had toestemming om het terrein onder te verhuren, zo antwoordde het college van burgemeester en wethouders vorige maand op vragen van Lokaal Belang en het CDA. Ook was gebleken dat de onderhuurder de loods op zijn beurt ook had onderverhuurd. Oppositiepartij Lokaal Belang liet weten verbaasd te zijn dat de locatie dubbel was onderverhuurd, stelde dat het toezicht erop en de handhaving van de gemeente hierdoor wordt bemoeilijkt en wilde weten of de onderhuurder toestemming had om het door te verhuren. Het college antwoordt nu dat de onderverhuurder daar geen toestemming voor had. ,,Wij zullen ons hierop, zowel bij verhuur als bij toezicht, nog nadrukkelijker inzetten", aldus b. en w..

De gemeente wist dat er een risico was dat er drugsgerelateerde activiteiten plaats zouden kunnen vinden op het terrein. Dat is met ProMid Vastgoed besproken. Het bedrijf zegde toe daar 'alert' op te zijn. Lokaal Belang vroeg zich af of het niet beter is om plichten en verantwoordelijkheden van de huurder en gemeente op dat vlak op schrift te stellen. Dit beaamt het college. ,,We zullen bij voortzetting van de huurovereenkomst hierover inderdaad concrete afspraken maken, met een duidelijke rolverdeling tussen huurder en verhuurder."

Uit de eerdere antwoorden van het college maakte Lokaal Belang op dat het MOB-complex in Voorthuizen drie jaar geleden voor het laatst was gecontroleerd. Dit klopt niet, aldus b. en w. nu. ,,Op het complex is periodiek een rondgang gemaakt door gemeentelijke boa's en de politie. Deze controles blijven wij uiteraard voortzetten. De wordt nauw samengewerkt met het rijk, de provincie en andere gemeenten bij de aanpak van ondermijning."

In de loods was bijna 45.000 liter drugsafval opgeslagen, waarschijnlijk afkomstig van een laboratorium waar synthetische drugs geproduceerd werden. De politie kwam het afval op het spoor na een melding bij de Voorthuizense wijkagent. Twee weken geleden rolde de politie een dergelijk lab op, in een voormalige vleesfabriek aan de Hoevelakenseweg in Terschuur. Of beide ontdekkingen met elkaar in verband staan, is niet duidelijk.