• Pauw Media

Ruim 1500 nieuwe zonnepanelen op gemeentelijke daken Barneveld

BARNEVELD De gemeente Barneveld wil de komende periode een nieuwe slag slaan met extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. In totaal zijn er nu ongeveer 1570 nieuwe panelen gepland, deels ter vervanging van bestaande collectoren en deels ter uitbreiding.

Wouter van Dijk

Het gaat daarbij om rond de 275 panelen op het dak van de Oosterboshal in Barneveld, 150 panelen op het gemeentehuis, 150 panelen op het Hulpverleningscentrum, 200 panelen op sporthal De Burgthof, 220 panelen op het nieuwe dorpshuis in Garderen, 100 panelen op de nieuwe gymzaal De Brug in Voorthuizen en 485 panelen op het dak van het nieuwe dorpshuis in Voorthuizen. Dinsdagmiddag gaf wethouder Didi Dorrestijn voor dit nieuwe zonnepanelenproject het startsein, bij de Oosterboshal in Barneveld.

Daarnaast bereidt de gemeente nog nieuwe zonnepanelen voor op de daken van sporthal De Voorde in Voorthuizen (320 panelen) en de Veluwehal in Barneveld (575 panelen). Voor deze plannen moet nog toestemming worden gegeven door de constructeur. Al met al is het de bedoeling dat de zonnepanelen op deze negen gemeentelijke daken de komende vijftien jaar een totale opbrengst van tenminste 411.000 kilowattuur aan stroom geven.

De nieuwe impuls voor zonnepanelen past bij het gemeentelijke plan om de komende jaren meer in te zetten op duurzame energie. Doel is om in 2050 als gemeente energieneutraal te zijn. Zonne-energie moet daar een belangrijke rol in spelen: in 2030 is de verwachting dat er in Barneveld minimaal 650.000 zonnepanelen staan opgesteld, zowel op daken als in zonneweides. Voor dat laatste heeft de Barneveldse gemeenteraad vlak voor de zomer de zogeheten 'Zonneladder' vastgesteld. Op basis van dat beleid kunnen particulieren op dit moment initiatieven indienen voor zonneparken. Die plannen worden op basis van een 'puntensysteem' beoordeeld op onder meer criteria als ecologie, landschappelijke inpassing, draagvlak in de omgeving en participatiemogelijkheden.