• Park Molenveen in Voorthuizen.

    Bram van den Heuvel

'Tijd dringt voor groenplan Voorthuizen'

VOORTHUIZEN Plaatselijk Belang Voorthuizen wil dat de gemeente Barneveld meer vaart maakt met de uitvoering van het groenplan voor het dorp. ,,Het gaat helaas nog steeds niet snel genoeg", vindt bestuurslid Joke van de Veen van Plaatselijk Belang Voorthuizen. Het groenplan ligt nu bijna twee jaar op de plank, klaar om uitgevoerd te worden.

Jannes Bijlsma

Het plan behelst een wandel- en fietsroute tussen de wijken Holzenbosch en Blankensgoed. Park Molenveen moet een aantrekkelijk groen hart worden om te wandelen en te spelen en de Hoofdstraat moet verkeersluw worden en groen worden aangekleed, waarmee een aansprekender dorpscentrum zal ontstaan. Het plan werd begin vorig jaar, tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, gepresenteerd. De politiek reageerde toen enthousiast, maar de uitvoering is nog niet van de grond gekomen.

In juni van dit jaar trok Van de Veen - samen met Ondernemersvereniging Voorthuizen (OVV) in deze krant aan de bel, met de boodschap dat het met de uitvoering van dit plan allemaal nog niet erg wil vlotten. Zij gaf te kennen dit najaar te willen starten met de groenaanplant, omdat de Voortse Ring na de zomer gereed is en de vereniging niet nóg een jaar wil wachten.

Een week later kwam het onderwerp ter sprake in de gemeenteraad. Wethouder Didi Dorrestijn erkende dat de groenaanpak van Voorthuizen een 'stroperig begin' kende, maar meldde ook dat het project 'nu echt op stoom komt' omdat er al een gesprek had plaatsgevonden met Plaatselijk Belang en er een overleg met de OVV gepland stond. Ze zegde toe in september met een 'spoorboekje' te komen voor de uitvoering. Een raadsmeerderheid nam daar echter geen genoegen mee en riep het college in een motie op nog dit jaar te starten met de daadwerkelijke uitvoer van het groenplan.

TERUGKOPPELING Van de Veen zegt dat er inderdaad gesprekken hebben plaatsgevonden. ,,Die waren heel hoopgevend. Helaas bleef de nog voor de vakantie beloofde terugkoppeling uit. Wel kregen we de vraag of we ons definitieve plan wilden toesturen, maar daar is het voorlopig bij gebleven. Je krijgt steeds het gevoel weer terug bij af te zijn."

De tijd voor het groenplan begint te dringen, aldus het PB-bestuurslid. ,,We zitten straks al in september. Voordat alles is afgekaart en de schop daadwerkelijk de grond in gaat, ben je alweer een paar maanden verder. Voorthuizen moet volgend jaar gewoon die groene uitstraling krijgen die we voor ogen hebben. Die metamorfose is keihard nodig."

ENTHOUSIASME In een reactie benadrukt woordvoerder Patricia van Putten dat de gemeente begrip heeft voor het enthousiasme van Plaatselijk Belang. Tegelijk zegt ze dat er procedureel nog een en ander moet gebeuren voordat de schop de grond in kan. ,,De planning is onder meer afhankelijk van het concrete kostenplaatje. Vanmorgen (donderdag) hebben we het definitieve plan van Plaatselijk Belang ontvangen. De komende tijd gaan we dat gezamenlijk verder concretiseren. Maar we begrijpen het ongeduld in Voorthuizen." De gemeente verwacht nu dat het project medio 2020 van start kan gaan, tegelijk met de bouw van het nieuwe dorpshuis aan de Wikselaarseweg.