• Het Moba-gebouw aan de Stationsweg in Barneveld.

    heliflight.nl

Twee vervuilde grondlocaties in Barneveld

BARNEVELD/STROE Twee vervuilde grondlocaties in de gemeente Barneveld vormen een risico voor de gezondheid. Dit stellen de journalistieke platforms LocalFocus en Follow The Money. Het gaat daarbij om het terrein van de firma Moba, fabrikant van eiersorteermachines aan de Stationsweg, en in Stroe om het terrein van Defensie aan de Wolweg. De grond van Moba wordt gesaneerd en het bedrijf denkt dit werk over vijf jaar afgerond te hebben.

De onderzoeksjournalisten speurden de websites van gemeenten en provincies af die verantwoordelijk zijn voor het monitoren van ernstige grondvervuiling. Zij concluderen dat meer dan vierhonderd ernstig vervuilde plekken in Nederland nog altijd een risico vormen. Van dat aantal zijn er 55 locaties voor mensen gevaarlijk.

VERSPREIDINGSRISICO De twee vervuilde locaties in Barneveld vallen volgens LocalFocus onder de verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland. Om welke vervuiling het precies gaat, melden de onderzoekers niet. Wel schrijven zij dat er een risico is op verspreiding van de vervuiling. Hoe groot dat risico is, is onduidelijk.

CHLOORKOOLWATERSTOFFEN Moba-woordvoerder Ilona van der Werf laat desgevraagd weten dat het om een verontreiniging met chloorkoolwaterstoffen gaat die voor 1975 is ontstaan. Deze waren afkomstig uit een tank met ontvettingsmiddel. ,,De lekkende tank is sinds 1975 niet meer in gebruik. In 1995 kwam de lekkage aan het licht en is de tank verwijderd. Er is een saneringsplan opgesteld, dat is goedgekeurd door de provincie."

BACTERIËN INJECTEREN De sanering is inmiddels voor 95 procent afgerond, meldt Van der Werf. Moba gebruikt hiervoor een methode waarbij bacteriën in de bodem worden geïnjecteerd, die schadelijke stoffen omzetten in onschuldige restproducten. ,,Sinds 2007 worden jaarlijks metingen verricht, waarmee de voortgang in kaart wordt gebracht. Belangrijk hierbij is dat de stoffen de erfgrens van Moba niet passeren, dat wordt continu bewaakt."

Het bedrijf verwacht dat de sanering over vijf jaar compleet is en dat aan de wettelijk gestelde normen is voldaan.