• Wouter van Dijk

'Papieren tijger wordt steeds groter'

BARNEVELD/VOORTHUIZEN De regeldruk die op Barneveldse verenigingen afkomt voor het organiseren van evenementen wordt met het jaar groter. Dat melden Oranjeverenigingen, die nu druk bezig zijn om Koningsdag op poten te zetten. ,,Ik doe dit werk al tien jaar, elk jaar komen er weer formulieren bij. Veiligheid gaat boven alles, maar slaan we niet een beetje door?''

Wouter van Dijk

Dat laatste zegt secretaris William Gielen van Oranjevereniging Voorthuizen. ,,Voor dit jaar moesten we Koningsdag zelfs van te voren reserveren, terwijl die datum toch redelijk vaststaat'', zegt hij. ,,Uiteindelijk krijgen we het elk jaar wel weer rond, mét medewerking van de gemeente Barneveld, maar we moeten er wel elke keer meer voor doen. Denk aan verkeersplannen en ontruimingsplannen. Dat terwijl we allemaal vrijwilligers zijn.''

In de aanvragen moest Gielen 'naar waarheid' invullen hoeveel bezoekers er zullen komen. Dat in het kader van 'crowd management', eisen op het vlak van veiligheid voor grote mensenmassa's. ,,Dat is vooraf bijna niet te zeggen, dus ik heb die aanvraag maar niet 'naar waarheid' ondertekend.''

De signalen van steeds meer regeldruk zegt hij ook te horen van andere verenigingen, zoals Floralia en het Oldtimer Evenement.

Voor dit jaar telde het aanvraagpakket voor het evenement Koningsdag 42 pagina's, zegt voorzitter Gerjan Crebolder van Oranjestichting Barneveld. ,,Waarbij we zelf moeten invullen wat er allemaal qua incidenten mis kan gaan en hoe je daar dan mee omgaat. Soms is het licht komisch, maar tegelijkertijd ook wel jammer, want al dat papierwerk gaat ten koste van de creatieve voorbereiding waar we ons graag mee bezighouden.''

Ook volgens Crebolder wordt er te weinig rekening mee gehouden dat het voorbereidingswerk neerkomt op vrijwilligers. ,,Ook wij horen dit signaal breder, bijvoorbeeld bij de organisatie van het Ballonfiësta.'' Oranjevereniging Garderen gaf eerder in deze krant bij monde van voorzitter René den Uijl ook aan moeite te hebben met de extra veiligheidseisen, die op hun beurt ook gepaard gaan met extra organisatiekosten.

De extra regelgeving is opgenomen in het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Barneveld, als reactie op de ramp met een monstertruck in Haaksbergen, in september 2014. Crebolder: ,,Natuurlijk is het logisch dat we er alles aan moeten doen om zoiets te voorkomen, maar wat je ziet is dat na elk incident de regels toenemen. Dat begon zo'n beetje na de cafébrand in Volendam op nieuwjaarsdag 2001. De papieren tijger wordt steeds groter.''

In een eerste reactie meldt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel dat de gemeente bereid is organisatoren te hulp te schieten, wanneer ze moeite hebben met het invullen van documenten. ,,Daar komt bij dat we verwachten dat, wanneer het uitgebreide plan er eenmaal ligt, dit plan vaak de komende jaren opnieuw dienst kan doen.''