• In het groenplan tekende Plaatselijk Belang als idee bomen in op het Raadhuisplein.

    Plaatselijk Belang Barneveld

Plaatselijk Belang: ´Centrum Barneveld moet groener'

BARNEVELD Het winkelcentrum van Barneveld is te veel opgetrokken uit beton en steen, het wordt tijd dat er meer groen verschijnt. Dat pleidooi houdt Plaatselijk Belang Barneveld, die de stoute schoenen heeft aangetrokken door een groenplan voor het centrum in te dienen bij de gemeente Barneveld. ,,Groen is óók beleving, waardoor het centrum aantrekkelijker wordt.''

Wouter van Dijk

Dat zegt bestuurslid Gert Ansink van Plaatselijk Belang. ,,Kijk bijvoorbeeld naar het Raadhuisplein, opgetrokken uit steen. En wat te denken van het Torenplein, op enkele bomen aan de rand na lijkt het wel een betonnen bak.'' Maar ook winkelstraten als de Langstraat, de Jan van Schaffelaarstraat en de Nieuwstraat kunnen wat hem betreft meer groen gebruiken. ,,In het centrum is de laatste tijd meer aandacht voor beleving om het winkelen aantrekkelijker te maken, daar hoort groene uitstraling ook bij.''

GROENPLAN Om dit signaal kracht bij te zetten, diende Plaatselijk Belang een groenplan in bij de gemeente, met tal van ideeën voor nieuwe bomen. Zo kreeg het Raadhuisplein zes leilindes ingetekend. Ansink: ,,We willen vooral een voorzet geven, zodat de gemeente hiermee aan de slag kan. Natuurlijk moet je bij nieuw groen goed kijken naar wat praktisch haalbaar en inpasbaar is. Bomen plaatsen midden op het Theaterplein wordt lastig omdat dit plein ook bedoeld is voor evenementen, maar aan de randen staan wel jonge bomen. Hetzelfde geldt voor het nu nog lege terrein aan de Kapteijnstraat. Het is bekend dat de gemeente daar voor de nabije toekomst plannen heeft om een deel van de Kleine Barneveldse Beek weer bovengronds te halen. Hoe mooi is het dan om dat te combineren met nieuw groen?''

Plaatselijk Belang hoopt dat haar actie iets teweegbrengt. ,,Enkele jaren geleden hebben wij de aanzet gegeven voor vergroening van de rotondes in Barneveld. Inmiddels zien we dat steeds meer rotondes zijn geadopteerd door bedrijven, die het groen ook onderhouden. Dat is een enorme opsteker geweest voor de uitstraling van het dorp.''

AANTREKKELIJK Het door Plaatselijk Belang ingediende groenplan ziet er zeker aantrekkelijk uit, zegt gemeentewoordvoerder Patricia van Putten in een reactie. ,,We zien echter dat het plaatsen van meer groen op het Raadhuisplein, maar ook op andere plekken in het centrum, soms lastig is te verwerken. Dat komt doordat er veel kabels en leidingen in dit gebied door de grond lopen en dat we ook rekening moeten houden met de groei van bomen en ander groen.''

Desalniettemin wil de gemeente toch kijken naar wat wél mogelijk is. ,,We willen de gedachtegang voor meer groen in het centrum verder oppakken en meenemen bij de verdere herinrichting van onderdelen van het centrum. Per onderdeel gaan we dan kijken wat mogelijk is voor groen.'' Dat laatste deed de gemeente naar eigen zeggen eerder ook al. Zo is bij de herinrichting van 't Dijkje gekozen voor de aanleg van een zogeheten verticale tuin. ,,Zoiets kunnen we misschien wel op meerdere plekken in het centrum realiseren.''