• Heliflight.nl
  • Foto-manipulatie van drie windmolens op een andere locatie langs de snelweg.

    Heliflight

Plan voor drie windmolens van maximaal 166 meter hoog bij Zeumeren

VOORTHUIZEN Drie Barneveldse initiatiefnemers en energiebedrijf Eneco Wind hebben het plan opgevat om langs snelweg A1 ter hoogte van Zeumeren drie windmolens te realiseren. Het gaat om molens met een ashoogte van 130 tot 166 meter, waarmee de tiphoogte 200 tot 235 meter haalt. Dat laatste omdat de rotorbladen alleen al 65 tot 70 meter lang zijn.

Wouter van Dijk

Ter vergelijking: de molens langs de A30 bij Ede hebben een ashoogte van 105 meter. Ook ter vergelijking: de toren van de Oude Kerk is ongeveer 50 meter hoog. De drie molens zouden jaarlijks samen goed zijn voor groene stroom voor 11.000 huishoudens. Het plan komt uit de koker van Duurzame Energie Barneveld (DEB), het Barneveldse Topwind Assets, een internationale speler in windenergie en Valley Power, waarin de oprichters van het Barneveldse Lagerwey zijn vertegenwoordigd. Lagerwey wordt mogelijk de leverancier van de windmolens. Eneco Wind sluit bij het initiatief aan om zogezegd de expertise op het vlak van voorbereiding in te brengen.

ZEUMEREN De molens komen in een rij aan de noordkant van de snelweg te staan, zo is nu het plan dat inmiddels planologische medewerking krijgt van het college van burgemeester en wethouders. De benodigde grond is in eigendom van LeisureLands, beheerder van recreatiegebied Zeumeren. Dat bedrijf is positief, als de molens goed worden ingepast en er een goed participatieplan komt.

,,Het worden molens gebaseerd op de laatste stand van de techniek'', zegt projectontwikkelaar Bert van der Sluis van Eneco. ,,We gaan onderzoeken of een ashoogte tot 166 meter ruimtelijk en milieutechnisch inpasbaar is. Heel simpel gezegd: hoe hoger de molen, hoe meer wind hij vangt.'' Van der Sluis benadrukt dat het een lokaal initiatief is. ,,Uniek daarbij is dat we straks de expertise én misschien zelfs de windmolens uit het dorp halen.'' De initiatiefnemers dragen gezamenlijk de kosten voor het miljoenenproject: realisatie van één windmolen, met een vermogen van 3,5 tot 4,5 megawatt, kost al gauw 4,5 miljoen euro.

Het gaat om een initiatiefvoorstel dat nader onderzoek vergt, dat gaat de komende maanden gebeuren. Wicha Benus (DEB): ,,Daarnaast is draagvlak in de omgeving ontzettend belangrijk, want dit plan heeft enorm veel impact. We starten daarom nu met een uitgebreid informatietraject en gaan in gesprek met de omwonenden.''

ONDERZOEKEN Met het concrete windmolenplan - dat officieel Windpark Voorthuizen - A1 gaat heten - op tafel kunnen initiatiefnemers én gemeente Barneveld nu de boer op, zegt wethouder Aart de Kruijf. Deze week gaf het college van b. en w. een ,,positieve grondhouding'' aan dit initiatief omdat het volgens de wethouder past binnen de gemeentelijke windvisie. Daarmee start nu een, volgens De Kruijf, uitgebreid informatieproces. ,,Terwijl er onderzoeken moeten worden opgestart over onder meer de haalbaarheid van het plan, geluidsoverlast, slagschaduw, de flora en fauna, verkeersveiligheid en het effect op het ruimtelijk beeld, gaan de initiatiefnemers de buurt benaderen.''

Die buurt bestaat volgens de initiatiefnemers uit twee groepen: een schil van bewoners die binnen een afstand tot 500 meter van de molens wonen, bestaande uit zo´n 25 adressen; en een tweede groep binnen de afstand van 500 tot 750 meter vanaf de molens, een groep van ongeveer vijftig huishoudens. Ze zijn inmiddels per brief geïnformeerd over het plan.

AANDEELHOUDERS Benus: ,,We beginnen bij die eerste groep en gaan met deze mensen persoonlijk in gesprek om te horen hoe zij tegen de molens aankijken maar vooral ook of zij interesse hebben om in dit plan als aandeelhouder te participeren. Dat kan financieel best aantrekkelijk zijn. We komen met een uitgebreid financieel pakket, waarin combinaties mogelijk zijn over onder meer stroomleverering en mede-eigenaarschap.'' Daarna volgen ook gesprekken met bewoners in de tweede schil om de molens heen.

De Kruijf: ,,Om iedereen zo goed mogelijk te informeren hebben we alle adressen in het gebied binnen 750 meter rondom de beoogde strook inmiddels aangeschreven. Donderdag 13 april houden we vervolgens een inloopavond in dorpshuis 't Trefpunt om de eerste vragen te beantwoorden.'' Daarna komt er op dinsdag 16 mei een tweede avond speciaal voor bedrijven op Harselaar-Oost, aangezien een deel van het bedrijventerrein ook binnen de straal van 750 meter vanaf de molens valt.

De wethouder benadrukt de zorgvuldigheid. ,,Dit is nog maar de eerste aanzet voor het plan, daarna volgt nog de gehele bestemmingsplanprocedure, waarbij net voor of na de zomervakantie een nieuwe informatieavond volgt, waarna het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. In het hele proces krijgen belanghebbenden de gelegenheid hun reacties of bezwaren in te dienen.'' Op zijn vroegst zou er eind dit jaar een definitief plan voorgelegd kunnen worden aan de Barneveldse gemeenteraad, waarna realisatie van de molens van start kan gaan.

DUURZAAM Gaan de windmolens er daadwerkelijk komen, dan maakt Barneveld in één klap een forse inhaalslag op het gebied van opwekking van duurzame energie. Dat moet ook wel, aangezien in de in 2015 vastgestelde energievisie de doelstelling is afgesproken om in 2020 twintig procent duurzame energie op te wekken. Wethouder Didi Dorrestijn: ,,We werken sindsdien hard aan het realiseren van een mix aan duurzame energie en daar is windenergie een belangrijk onderdeel van. Daarnaast is ook zonne-energie en aardwarmte van belang, ook daar willen we verdere stappen in zetten.'' In de eerder vastgestelde windvisie wordt voor de komende jaren een aantal van vier tot acht turbines genoemd. Maar op basis van voortschrijdende techniek is het nog de vraag of dat aantal werkelijk nodig zal zijn, aldus de wethouder.

AOCS De locatie bij Zeumeren was overigens twaalf jaar geleden ook al eens in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Destijds was het ook Eneco die hier plannen had, toen om vier windmolens te bouwen van elk 140 meter hoog. Dat plan bleek toen niet haalbaar, omdat de molens de defensieradar van Navostation AOCS bij Garderen zouden verstoren. Dat laatste is nu geen hindernis meer, aangezien AOCS begin volgend jaar de deuren sluit.

De inloopavond over de windmolens in 't Trefpunt vindt donderdag 13 april plaats, van 19.00 tot 21.30 uur.

Label:

Windmolens