• import

Pleidooi voor snelbus Barneveld-Apeldoorn

BARNEVELD Snelbussen richting Apeldoorn en terug, een vlottere busverbinding met Arnhem door omrijroutes te schrappen, een robuuste verbinding met het toekomstige vliegveld Lelystad, een nieuw treinstation in Stroe. Het zijn voorbeelden van plannen voor het OV die de gemeente Barneveld de komende jaren graag gerealiseerd ziet, beschreven in de zogenoemde OV-visie.

Jannes Bijlsma

Hiermee hoopt Barneveld invloed uit te oefenen op het toekomstig beleid vanuit de provincie Gelderland, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. Verenigingen van plaatselijk belang en wijkplatforms zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de visie.

De snelbus richting Apeldoorn springt in het oog, omdat die route voor een deel overeenkomt met de huidige route van bus 102, de lijn Amersfoort-Voorthuizen-Apeldoorn. Die wordt bij vervoerder Syntus al langere tijd beschouwd als zorgenkindje; de lijn zou niet rendabel zijn. De provincie dacht er eind vorig jaar over om de lijn te schrappen. Dit leidde tot protest vanuit Zwartebroek en Terschuur. Die dorpen zouden in dat geval geen rechtstreekse verbinding meer hebben met Apeldoorn en Amersfoort. De gemeente Barneveld wist de provincie ervan te overtuigen de lijn in ieder geval in stand te houden tot 2020.

Nu pleit Barneveld voor een rechtstreekse busverbinding tussen Barneveld en Apeldoorn in de spitsuren, als aanvulling op de bestaande verbinding tussen Apeldoorn en Amersfoort. Op dit moment moeten Barneveldse reizigers nog overstappen in Voorthuizen. Lijn 102 zou hierdoor niet moeten worden opgeheven, maar anders worden ingericht, aldus de Barneveldse wethouder Hans van Daalen. ,,De vraag vanuit Barneveld voor een verbinding met Apeldoorn is groot en die willen wij ook stimuleren. Dit in tegenstelling tot de verbinding Amersfoort-Apeldoorn. Dat is logisch, want die mensen pakken de trein. Daarom zeggen wij: trek 102 nu door naar Barneveld en zorg voor daarnaast voor een andere verbinding tussen ofwel ‘Terbroek’ en Amersfoort ofwel tussen Voorthuizen en Amersfoort. En hoe die verbinding er exact uit moet zien, daar moeten we het over hebben.”

OMRIJROUTES SCHRAPPEN Lijn 105 richting Arnhem - via Wekerom - is een andere verbinding die in de ogen van Barneveld beter kan. Door omrijroutes te schrappen kan deze sneller worden, waarmee de verbinding concurrerend en een waardig alternatief moet worden voor de auto. Kootwijkerbroek en Stroe zouden hiermee hun directe verbinding met Arnhem verliezen. Dat moet dan worden ondervangen door bus 112 vanuit Nunspeet, die nu nog stopt bij busstation Wittenberg te laten doorrijden naar Barneveld, via Stroe en Kootwijkerbroek.

Dit zou goede overstapmogelijkheden geven op de stations Barneveld centrum en Wittenberg in de richtingen Apeldoorn, Arnhem, Ede en Amersfoort. Tevens zet Barneveld zich in voor behoud van de huidige lijn 107, die Putten met Ede verbindt en daarbij onder meer Garderen en Wittenberg aandoet. De gemeente ziet daarnaast kansen voor een buslijn met een vaste dienstregeling tussen Barneveld en Scherpenzeel, door de school- en buurtbussen met elkaar te combineren. Gepleit wordt ook voor een betere directe verbinding tussen Barneveld en Nijkerk en een verbinding tussen die twee plaatsen via de dorpen Zwartebroek en Terschuur. Hiervoor zou de route van de buurtbus, die nu ook nog Leusden-Zuid aandoet, moeten worden gewijzigd. ,,We zeggen als college niet: zó moet het en niet anders", zegt Van Daalen. ,,We zeggen: dit is zoals wij het graag zouden zien. De raad bepaalt of ze zich in deze denkrichting kan vinden, om zo een krachtig signaal aan de provincie af te geven."