Plek bij vuilstort Vink beste locatie railterminal

BARNEVELD De locatie langs het spoor bij de vuilstort van Vink aan de Wencopperweg in Barneveld is de beste plek voor een railterminal, een overslag voor containers. Een raadsmeerderheid schaarde zich woensdagavond achter deze locatiekeuze. Alleen Pro´98 stemde tegen.

Wouter van Dijk

Het gaat om een strook grond langs het spoor, globaal tussen de vuilstort en de kruising Plaggenweg/Garderbroekerweg.

Diverse raadsleden zien potentie in het plan om een terrein hier geschikt te maken voor containeroverslag. ,,Dit versterkt het vestigingsklimaat", aldus Ariën Appeldoorn (CDA). ,,Een economische impuls", voegde Jan Willem van den Born (VVD) toe. Aandachtspunten waren met name de mogelijkheid om ook bulkgoederen op te slaan (Burger Initiatief) en sluipverkeer van vrachtwagens richting Stroe tegen te gaan (ChristenUnie).

Iets gereserveerder, maar ook positief, reageerde Bennie Wijnne (SGP). ,,Het gaat nu alleen om een locatie-onderzoek, we wachten de maatschappelijke kosten- en batenanalyse af."

EFFECTEN WERKGELEGENHEID Juist in die volgorde zit ´m voor Pro´98 het probleem, zei Frank van der Lubbe. ,,Het is alsof we nu kiezen voor de kleur van het tapijt, terwijl we het huis nog niet eens gekocht hebben. Mijn fractie twijfelt nog steeds over nut en noodzaak van deze terminal. Wat levert dit nou op voor de Barneveldse samenleving? Welke effecten heeft dit op de werkgelegenheid en het plan voor een stoptrein tussen Amersfoort en Apeldoorn?" Wat hem betreft gaat er geen geld meer naar studies voor de terminal, voordat er een totaalafweging over is gemaakt.

Wethouder Gerard van den Hengel riep Van der Lubbe op vooral nog even geduld te hebben. ,,Wij zijn net zo nieuwsgierig, die totaalafweging komt echt nog wel aan bod."