Pluimveesector Barneveld 'houdt hart vast'

BARNEVELD - De landelijke pluimveesector houdt zijn hart vast na de uitbraak van een zeer besmettelijke vorm van vogelgriep in het dorp Hekendorp, nabij Gouda. Ook in Barneveld wordt met spanning afgewacht. Een landelijk vervoersverbod van drie dagen is nog enigszins te overbruggen, maar veel langer moet het niet duren.Door Wouter van DijkDat stelt bestuurslid Evert-Jan Versteeg van LTO Barneveld. ,,De schrik zit er goed in, hoor ik van alle kanten." Naar aanleiding van de uitbraak van het zogenoemde H5N8-virus geldt tot woensdagochtend 11.30 uur een landelijk vervoersverbod voor pluimvee, eieren, mest en gebruikt strooisel. Voor de pluimveehouders, in deze regio ruim vertegenwoordigd, is het momenteel vooral een ,,vervelende" situatie, zegt Versteeg. ,,Heb je net kippen in de stal die weg moeten, dan zijn een paar dagen extra nog wel te overbruggen, daarna wordt het toch snel lastig." Het zijn dan ook met name bedrijven rondom de pluimveehouders die in eerste instantie getroffen worden door het vervoersverbod, zegt ook Gert Jan Oplaat namens de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). ,,Denk bijvoorbeeld aan broederijen. Voor vandaag staan landelijk één tot anderhalf miljoen eieren gepland om uit te komen, die kuikens moeten normaal gesproken direct vervoerd worden naar de bedrijven. Nu dat niet kan, lijkt het enige alternatief het doden van de kuikens, zowel gevoelsmatig als economisch een harde klap." Ook onder meer transportbedrijven, eierpakstations, slachterijen en exporteurs ondervinden volgens hem direct last van het vervoersverbod. ,,Je kunt de economische schade van deze 'standstill' makkelijk in de tientallen miljoenen euro's schatten, per dag."Toch heeft de sector begrip voor de maatregel. Versteeg: ,,Als we iets absoluut nooit terug willen, is het wel de situatie in 2003, toen niet adequaat genoeg gereageerd werd op een uitbraak van vogelgriep, met alle gevolgen van dien." Dat jaar werden uiteindelijk 1349 pluimveehouderijen getroffen en werden in totaal 30,7 miljoen landbouw- en hobbydieren geruimd. Oplaat: ,,Het is goed dat we nu een draaiboek hebben liggen en dat direct ingegrepen wordt."Oplaat: ,,Laten we met elkaar hopen dat het nu bij dit ene geval blijft. Komende dagen moet zo snel mogelijk duidelijk zijn wat de situatie is, ook op de zestien andere pluimveebedrijven binnen een straal van tien kilometer rondom Hekendorp. Als blijkt dat het virus zich niet verder heeft verspreid, is het dan ook zaak dat het vervoersverbod zo snel mogelijk wordt afgeschaald. Duurt deze situatie langer, dan gaat het faillissementen regenen, sectorbreed."Mocht het toch niet blijven bij dit ene geval van vogelgriep in Hekendorp, dan praat ook Versteeg over hele andere consequenties voor de sector. ,,Gaat deze situatie langer dan een aantal dagen duren, dan wordt het voor veel individuele bedrijven een zeer lastig verhaal." Eerder gaf hij in deze krant al aan dat de economische situatie voor veel pluimveebedrijven door een aanhoudend lage eierprijs al zorgwekkend is.Oplaat praat vandaag op het ministerie van Economische Zaken verder over de situatie. ,,We houden de vinger aan de pols. Vooral belangrijk is ook om te weten hoe het virus bij dit bedrijf is ontstaan, met name omdat het niet gaat om een bedrijf met vrije uitloop." Desalniettemin legt hij een verband met de 'risicovolle' periodes, de weken in het voor- en najaar dat er veel trekvogels in de lucht zijn. ,,We blijven er dan ook voor pleiten om juist in deze periodes van het jaar kippen binnen te houden om kans op besmetting via uitwerpselen van overtrekkende vogels zo beperkt mogelijk te houden."De nu aangetroffen vogelgriepvariant is dan wel zeer besmettelijk, maar kan alleen overslaan naar mensen via direct of intensief contact met zieke dieren. Bij besmetting leidt het virus bij mensen tot een milde vorm van griep.