Politici en ambtenaren naar gezinshuizen De Glind

DE GLIND - De gemeente Barneveld en de landelijke Taskforce Kind in Gezin houden woensdag 19 november een speciaal programma over gezinshuizen voor raadsleden, wethouders en ambtenaren uit vier provincies. Dat gebeurt tijdens de Open Dorp Dag in jeugddorp De Glind. Het jeugddorp bestaat dit jaar een eeuw.,,Lunchen in een gezinshuis en in gesprek gaan met gezinshuisouders. En kennis uitwisselen over lokaal beleid voor uithuisgeplaatste kinderen. Dat zijn hoofdbestanddelen van 'Samen aan tafel, bord erbij', een programma voor wethouders, raadsleden en ambtenaren uit de provincies Gelderland, Utrecht, Flevoland en Overijssel'', meldt de gemeente Barneveld in een toelichting. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 wettelijk verplicht om voor uithuisgeplaatste kinderen een plek te regelen bij een pleegouder of in een gezinshuis. Opvang in een leefgroep mag alleen nog als plaatsing in een vervangende gezinssituatie niet mogelijk is of niet in het belang van het kind. Dit bepaalt de nieuwe Jeugdwet, die 1 januari 2015 van kracht wordt.Om gemeenten te inspireren tot gezinsopvang van uithuisgeplaatste kinderen, organiseert de Taskforce Kind in Gezin lokale bijeenkomsten voor wethouders, raadsleden en ambtenaren jeugdzorg. In de taskforce zitten personen met brede (ervarings-)deskundigheid in zorg en openbaar bestuur. Voorzitter is Clémence Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van het ministerie van volksgezondheid welzijn en sport. De eerste lokale bijeenkomst is woensdag 19 november in De Glind. Hans van Daalen, wethouder jeugd van de gemeente Barneveld, is één van de initiatiefnemers van deze bijeenkomst. Tijdens het programma lunchen vertegenwoordigers van gemeenten en taskforceleden in diverse gezinshuizen in De Glind. Ze gaan met gezinshuisouders in gesprek over de betekenis en het functioneren van een gezinshuis. Na afloop wisselen ze ervaringen uit en bespreken ze hoe deze inzichten kunnen worden benut voor lokaal beleid voor uithuisgeplaatste kinderen.