• Jannes Bijlsma
  • Jannes Bijlsma
  • Jannes Bijlsma
  • Jannes Bijlsma

Politie-invallen bij Vink in Barneveld wegens 'gesjoemel met grond'

BARNEVELD De politie heeft vanmorgen invallen gedaan op vier verschillende locaties van afvalverwerker en aannemingsbedrijf Vink in Barneveld. Het bedrijf wordt volgens het Openbaar Ministerie verdacht van gesjoemel met grond. Bij het onderzoek is onder meer administratie in beslag genomen en het bedrijf is voor de doorzoekingen tijdelijk stilgelegd.

Wouter van Dijk

Ook bij een boekhouder en twee automatiseringsbedrijven is administratie weggenomen. Vink wordt ervan verdacht tussen 2012 en 2016 gronden te hebben ingenomen die ze niet mocht innemen. ,,Dit omdat de grond afkomstig was van saneringslocaties die vervuild waren met te hoge waarden aan onder meer lood, kwik en minerale oliën'', aldus het Openbaar Ministerie (OM) in een persbericht.

DUIZENDEN VRACHTWAGENS Vink kon deze grond volgens het OM niet op juiste wijze zelf reinigen. Daarnaast zou de grond niet op de juiste wijze zijn gereinigd voordat deze grond weer werd toegepast. Om hoeveel grond het gaat is onderwerp van onderzoek, maar de schatting is dat het gaat om enkele duizenden vrachtwagens. ,,Door het vermoedelijke gesjoemel is er grond toegepast waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden. Dat is onwenselijk.''

SAMENGEVOEGD Mogelijk gaat het erom dat partijen grond met daarin verschillende waarden van vervuiling zijn samengevoegd. Volgens het OM heeft Vink samen met de twee automatiseringsbedrijven de hele keten van inname van vervuilde grond tot aan de vrijgave van de gereinigde grond voor toepassing in handen.


De verdenkingen in deze zaak zijn 'handelen in strijd met de omgevingsvergunning', 'valsheid in geschrifte', 'overtreding van wet bodembescherming en van de wet milieubeheer'. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart in het najaar van 2018, naar aanleiding van rapporten van de Gelderse omgevingsdiensten.

Die constateerden in 2017 verschillende overtredingen bij Vink. Het bedrijf had onder meer in 2015 een partij gereinigd zand van 10.000 ton ten onrechte laten goedkeuren - er was een vervuiling met de giftige stof styreen in gevonden - waarop deze alsnog is toegepast onder nieuwbouwprojecten, waaronder in Veller en Eilanden-Oost. Het zand had niet in de wijken mogen worden toegepast, aldus de omgevingsdiensten. De zaak kwam aan het rollen toen onderzoeksprogramma Zembla er in november aandacht aan besteedde. 

99 PROCENT Op basis van grondonderzoeken van onder meer Royal HaskoningDHV is vervolgens begin dit jaar vastgesteld dat de toegepaste grond voor 99 procent schoon is. Alleen onder de straat Ternate in Eilanden-Oost werd styreen aangetroffen. Deze week zijn de werkzaamheden gestart om op deze plek grond verder te onderzoeken. Dat gebeurt door onderzoeksbureau Tauw, in opdracht van Vink. Morgen wordt al het zand onder de straat verwijderd.

Label:

Zandcrisis