• Heliflight.nl

Politiek reageert opgelucht op Burgt-akkoord

BARNEVELD De Barneveldse politiek haalt opgelucht adem over het bereikte akkoord tussen Ontwikkelings Maatschappij Barneveld (OMB) en de gemeente Barneveld over de ontwikkeling van woonwijk De Burgt II. Maar er klinkt ook kritiek, met name van Pro'98.

Hans-Lukas Zuurman

Dat blijkt uit een inventarisatie van de Barneveldse Krant over het plan waar de krant dinsdag aandacht aan besteedde. Pro'98-fractievoorzitter Monique Rosbergen is niet echt enthousiast over het idee dat de gemeente, samen met OMB verenigd in CV De Burgt II, weer grond gaat aankopen. In De Burgt II, gelegen aan de zuidoost-kant van Barneveld, ligt voor 24 hectare grond van derden. Lange tijd was wel of niet aankopen daarvan een geschilpunt tussen OMB (lees: bouwbedrijf Van de Mheen en weg- en waterbouwer Vink) en de gemeente. Barneveld is nu akkoord met aankopen, mits de grondexploitatie sluitend is. Rosbergen: ,,Onze financiële positie is niet geweldig, we hebben al een hoge schuldenlast per inwoner. Dat komt door de risico's die we al lopen met grondexploitatie. Moeten we nu weer hectares aankopen? Zou je deze wijk niet moeten afronden met Eilanden-Oost en dan gaan bouwen in Barneveld Noord? Daar hebben we al grond liggen die eigendom is van de gemeente.'' Het gaat dan om in totaal 50 hectare grond. ,,Ik zie het voordeel voor de gemeente niet wat betreft die grond van derden: als de enige voorwaarde voor aankoop een sluitende exploitatie is, betekent het dat '0' ook goed is. Willen we dat?''

NIET GOED In de visie van Rosbergen komt de gemeente er in het gesloten principe-akkoord ,,niet zo goed vanaf, Vink daarentegen wel. Als je dan toch wat met Vink moet doen, doe dat dan in Barneveld Noord. Maar men is zo gebrand op een oplossing in De Burgt. Ik denk dat de gemeente vreesde dat Vink toch een punt had en het daarom niet tot een uitspraak van de rechter wilde laten komen.''

BODEMPROCEDURE Vink spande twee jaar geleden namens OMB een bodemprocedure aan tegen de gemeente Barneveld om deze te dwingen de samenwerkingsovereenkomst uit 1998 na te komen. Het akkoord leidt er nu toe dat deze procedure stopt, mits de gemeenteraad op woensdag 13 mei ermee instemt door geen 'wensen en bedenkingen' in te brengen. Ook is Rosbergen niet gecharmeerd van de bereikte overeenstemming om AZI B.V, een bedrijf voor verhuur en verkoop van grote diepladers en grondverzetmachines van Vink, te laten verhuizen naar een landelijk gebied aan de Hessenweg. Met een hamerslag op het akkoord, stemt de raad in met de benodigde bestemmingswijziging hiervoor. ,,Kunnen mensen in die omgeving nog wel bezwaar maken? Kortom: ik heb nogal wat bedenkingen over dit akkoord.''

WATER BIJ DE WIJN CDA-fractievoorzitter Henk Smit is aanmerkelijk positiever gestemd. ,,Ik ben hartstikke blij dat deze kwestie eindigt. Het is heel slecht als de gemeente en belangrijke ontwikkelaars elkaar niet meer kunnen vinden en versterken. Ik denk dat er niet veel keuzes waren. Dit is de beste. Iedereen heeft water bij de wijn gedaan.'' Volgens Smit is de suggestie die Rosbergen aanhaalt over bouwen in Barneveld Noord ,,ter discussie'' geweest. ,,Maar dat is geen optie gebleken, zo heb ik meegekregen. Het is waar dat Barneveld veel grond heeft en daardoor een hogere schuldpositie. We moeten daar op blijven letten. Maar de risico's zijn goed in beeld.'' Burger Initiatief-fractievoorzitter Judith van den Wildenberg is ook positief: ,,Met een gerechtelijke uitspraak weet je het maar nooit. Probeer het met elkaar op te lossen, hebben we al eerder gezegd. Er zijn veel details, daarover moeten we ons nog beraden. Natuurlijk heeft de gemeente al veel grond, maar in het beeld klopt het dat er in De Burgt II gebouwd gaat worden. Wat Monique Rosbergen zegt, is al mogelijk: de overeenkomst laat toe dat er in De Burgt en in Barneveld Noord gebouwd kan worden, maar misschien moeten we het nog eens nader bekijken. En dat geldt ook voor de verhuizing van AZI BV, vinden wij.''

GROTE CLAIMS ,,Wij zijn erg blij dat dit akkoord er ligt'', reageert ChristenUnie-fractievoorzitter Heimen Schuring. ,,Het is niet goed als er lange tijd onzekerheid blijft bestaan, er grote claims liggen en de rechter een uitspraak moet doen.'' Dat er straks grond van derden aangekocht wordt, vindt Schuring een goed idee. ,,Dit plangebied moet afgemaakt worden, anders zit er een 'hap' in. Dat is een heel raar gezicht. Er komen 115 woningen per jaar waardoor ruimte is om ook elders te bouwen'', doelt hij op de suggestie van Rosbergen over Barneveld Noord. Het plafond van jaarlijks te bouwen huizen in Barneveld is 350, zo maakte de gemeente deze week bekend. Wel heeft ook Schuring nog vragen over de voorgenomen verhuizing van AZI BV van Vink naar de Hessenweg. ,,Dat bedrijf komt in puur landelijk gebied terecht. We zijn heel benieuwd hoe de wethouder dat voor zich ziet. Het wordt erg rommelig daar, denken we.'''

OPLOSSING Volgens VVD-fractievoorzitter Jan Willem van den Born is ,,iedere oplossing die bijdraagt aan het bouwen van een mooie wijk in Barneveld'' welkom. ,,We zien ernaar uit dat men verder kan. We moeten het akkoord nog bespreken in de fractie, er staan belangrijke zaken in. Maar het is positief dat partijen samen een oplossing hebben gevonden.'' Ook de SGP zegt ,,heel blij'' te zijn dat er zonder tussenkomst van de rechter een oplossing is gevonden. Volgens SGP-fractievoorzitter Koos van der Tang blijft het voor beide partijen ,,een hard gelag'' en: ,,We constateren dat veel te maken heeft met marktwerking. Gegeven de omstandigheden en aantrekkende economie hebben we het weer zodanig op de rit dat we er met z'n allen uit kunnen komen.''

Volgens Van der Tang behoeft ,,de grote schuldenlast van Barneveld'' nuance: ,,We verwachten dat de investeringen terugkomen. We verkopen de grond voor woningbouw. Ook in Barneveld Noord wordt straks gebouwd'', reageert hij op de kritiek van Pro'98. ,,En niet verder bouwen in De Burgt geeft ook geen prettig aanzien.'' Wat betreft de verhuizing van AZI BV naar de Hessenweg ziet Van der Tang niet zoveel leeuwen en beren op de weg. ,,Kijk naar de toekomstige infrastructuur daar, er komt daar op den duur een rondweg langs. Het is altijd geven en nemen in zulke kwesties. En we gaan een normale bestemmingsplan-procedure volgen waarin bewoners kunnen reageren.''

Artikelen in dit dossier:

Politiek reageert opgelucht op akkoord De Burgt II (Barneveldse Krant, 23 april 2015)

Akkoord over ontwikkeling De Burgt II (Barneveldse Krant, 21 april 2015)

Vink eist bouwstop Barneveldse wijk Veller (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Hoe wordt De Burgt ontwikkeld? (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Vier verwijten van Vink (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Schadeclaim Vink loopt in de miljoenen (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Wat eist Ontwikkelings Maatschappij Barneveld? (Barneveldse Krant, 27 november 2014)