• ...

Politiek wil 'pizza-overleg' met Luilak-jongeren

BARNEVELD De fracties van Pro'98, Burger Initiatief, CDA en ChristenUnie roepen het college van burgemeester en wethouders op in gesprek te gaan met jongeren die op Koningsdag deelnemen aan de Luilak-traditie in Barneveld. Hiertoe dienen zij vanavond een motie in tijdens de raadsvergadering. Er zou bijvoorbeeld een zogenoemd 'pizza-overleg' plaats moeten vinden. Uitkomst hiervan zou moeten zijn dat Luilakken niet wordt verboden, maar de traditie 'samen met de jongeren' in stand blijft.

Jannes Bijlsma

Tijdens het luilakken scheuren jongeren 's ochtends vroeg met luidruchtige brommers, quads of auto's zonder uitlaat door de straten. De partijen willen dat college en jongeren samen afspraken maken over de verkeersveiligheid tijdens de traditie, waarbij jongeren op Koningsdag 's ochtends vroeg met luidruchtige brommers, quads of auto's zonder uitlaat door de straten scheuren. Ook de aanvangstijd van van het Luilakken zou aan de orde moeten komen bij het gesprek, evenals de routes (waarbij zorg- en verpleegtehuizen vermeden zouden moeten worden) en de voertuigen die de jongeren gebruiken. Motoren zouden moeten worden uitgesloten.

ONLINE PEILING De traditie leidt jaarlijks tot veel irritatie bij wijkbewoners. Het onderwerp belandde dit jaar op de politieke agenda na een ingezonden brief van Jaap Dusschooten in deze krant, die veel reacties uit de samenleving ontlokte. Het CDA stelde er schriftelijke vragen aan het college en Lokaal Belang peilde online hoe de Barnevelders over de traditie denken. De burgemeester liet weten dat hij geen besluiten neemt over de toekomst van Luilak, maar dat het aan de politiek is om hier iets van te vinden.

Met de motie die daartoe vanavond wordt ingediend, nemen de fracties een voorschot op deze discussie. De initiatiefnemers constateren dat die jaarlijks terugkomt en hopen dat dit vanaf volgend jaar te voorkomen is, door afspraken te maken. Anders blijft de onvrede over de traditie bestaan en 'staan verschillende groepen alleen maar verder tegenover elkaar'. ,,Dit zou wel eens kunnen leiden tot het uiteindelijk verbieden van deze traditie", aldus de partijen in de motie. ,,Wij willen deze niet verbieden, maar willen wel rekening houden met elkaar in deze gemeente."

BEGRIP KWEKEN Het idee voor een overleg onder het genot van een pizzaatje komt van Burger Initiatief-fractievoorzitter Judith van den Wildenberg. Zij deed de suggestie voor een dergelijk gesprek tussen de burgemeester en de 'Luilak-jongeren'. ,,Het begint met begrip kweken", zo zei ze begin deze maand in deze krant. ,,Dat is net iets voor de burgemeester om op zich te nemen, aangezien hij verantwoordelijk is voor de rust en veiligheid in de wijken."