• Jannes Bijlsma

Getuigenverhoren Barneveldse zandcrisis in februari

BARNEVELD De eerste getuigenverhoren over de Barneveldse zandcrisis vindt maandag 10 februari plaats bij de rechtbank in Arnhem. Die dag worden burgemeester Asje van Dijk, wethouder Aart de Kruijf, oud-gedeputeerde Bieze, directeur Rob Vink en een medewerker van afvalverwerker Vink onder ede gehoord.

Bewoners van getroffen wijken in Barneveld en daarbuiten - verenigd in de stichting BOB (Bewonersbelang Onderzoek Bouwgrond) - willen hiermee aantonen dat zij schade hebben geleden door de affaire en willen uitvinden of er een eindverantwoordelijke voor is aan te wijzen. In totaal worden er tien personen ondervraagd voor de rechtbank, waaronder ook topambtenaar Ruud Schouwaert van de gemeente Barneveld. Vorig jaar november werd bekend dat onder de Barneveldse wijken Eilanden-Oost en Veller zand is toegepast dat daar niet had mogen worden gebruikt. Het nieuws veroorzaakte grote politieke en maatschappelijke ophef.

BOB kondigde eerder aan dat tijdens de verhoren ook de vraag aan de orde zal komen wanneer burgemeester Asje van Dijk en wethouder Aart de Kruijf voor het eerst op de hoogte werden gesteld van het feit dat er een onderzoek van de omgevingsdiensten liep naar de betreffende partij zand die bij Vink was gesaneerd. In de Barneveldse politiek is die vraag nu actueel. Oud-wethouder Gerard van den Hengel werd in december 2017 informeel geïnformeerd over de kwestie. Volgens het college van b. en w. was de rest van het college hier niet eerder dan op 20 maart 2018 van op de hoogte, terwijl Van den Hengel beweert zijn collega's hier eerder wel degelijk over te hebben bijgepraat. Gesprekken tussen beide partijen over de gang van zaken destijds leverden geen gezamenlijke verklaring op. De politiek spreekt er volgende week verder over.

Label:

Zandcrisis