• Herman van Ginkel.

    Margreet Hendriks

Initiatiefnemer petitie Zelfstandig Scherpenzeel inspreker bij toekomstvisie

SCHERPENZEEL Scherpenzeler Herman van Ginkel heeft zich gemeld als inspreker bij de vergadering van 9 december waarin de raad gaat beslissen over de toekomst van Scherpenzeel. De dominee/ondernemer startte naar aanleiding van het inwonersgesprek over de toekomstvisie een petitie voor een zelfstandig Scherpenzeel. De petitie op de website www.zelfstandigscherpenzeel.petities.nl wordt nog steeds volop getekend en loopt naar de richting van de 500 reacties. Daarnaast startte Van Ginkel ook een initiatief via de website www.verenigdscherpenzeel.nl waarin hij zijn plaatsgenoten oproept om mee te denken en te helpen om die zelfstandige toekomst te waarborgen door bijvoorbeeld het dorp te organiseren als een vereniging. Ook op deze bijzondere suggestie kan worden gereageerd.

De opbrengst van zijn actie zal Van Ginkel net als een toelichting op zijn standpunt ongetwijfeld bekend maken als hij de raad gaat toespreken aan het begin van de vergadering op 9 december.

Voor de vergadering heeft zich overigens ook al een tweede inspreker gemeld. De voorzitter van het bestuur van De Breehoek, Arine Visser-van de Peut zal deze gelegenheid mogelijk aangrijpen om de brief, die het Breehoekbestuur eerder aan het gemeentebestuur stuurde met meerdere opties om het voortbestaan van de voorziening in beide toekomstscenario's zo goed als mogelijk te garanderen, verder uiteen zetten.

De raadsvergadering over de toekomstvisie in De Breehoek begint maandagavond om 20.00 uur en is openbaar.